SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Kotlarnica na drvnu sečku u OŠ „Stojan Novaković” u Šapcu počela sa radom


Objavljeno : 5.11.2018.

image

U osnovnoj školi „Stojan Novaković” u Šapcu, 16. oktobra 2018. svečano je puštena u rad nova kotlarnica na biomasu (drvnu sečku). Grad Šabac je zajedno sa još 12 jedinica lokalne samouprave izabran na Javnom pozivu za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u jedinicama lokalne samouprave koji je u oktobru 2016. godine raspisalo Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije i jedna od 7 lokalnih samouprava koje su među merama energetske efikasnosti predložile prelazak sa fosilnog goriva na biomasu. Kao takav projekat je bio rangiran na 5. mesto. Sredstva za sufinansiranje projekta obezbeđena su iz donacije Globalnog fonda za životnu sredinu, a preko UNDP Projekta „Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji“ i preko Budžetskog fonda za energetsku efikasnost kojim upravlja Ministarstvo rudarstva i energetike.

Ukupna vrednost projekta iznosila je 12,288,530 dinara, od čega je deo od 4,809,250 dinara finansiran sredstvima Globalnog fonda za životnu sredinu, a preko UNDP Projekta, a deo od 2,459,281 dinara sredstvima Budžetskog fonda za energetsku efikasnost. Projekat je obuhvatio celokupnu rekonstrukciju sistema grejanja u školi, odnosno sledeće mere:

1. Zamena dotrajalog kotla na lož-ulje novim kotlom na drvnu sečku, snage 0.5 MW;

2. Instalacija efikasne cirkulacione pumpe za vodu sa frekventnom regulacijom broja obrtaja;

3. Ugradnja termostatskih ventila na grejnim telima unutrašnjih instalacija i

4. Ugradnja uređaja za merenje predate količine toplote.

Izvođač radova bila je firma „In tehnik“ d.o.o. iz Šapca.

Pored osnovne škole koju pohađa 650 učenika kotlarnica snabdeva toplotnom energijom i Centar za stručno usavršavanje. 

Svečanosti su prisustvovali predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike, UNDP i grada Šapca. Pre početka rada kotlarnice, u prisustvu brojnih gostiju i saradnika na različitim projektima, Slobodan Jerotić, direktor JKP “Toplana” predstavio je u Centru za stručno usavršavanje mere u oblasti energetske efikasnosti koje grad Šabac sprovodi već nekoliko godina i naglasio:

„Do sada se na ovom prostoru koristilo 28 tona tečnog goriva, a očekujem da će to sada biti negde 120 do 130 tona drvne sečke. U novcu, to je četiri puta manje“,

Grad Šabac je od 2010.do 2016. subvencionisao termoizolaciju stambenih zgrada, što je samo jedna od aktivnih mera u oblasti energetske efikasnosti.

„Nastavljamo sa sprovođenjem aktivne i odgovorne politike energetske efikasnosti. Zahvalan sam na podršci Ministarstvu rudarstva i energetike i UNDP-u, uz čiju pomoć smo uspeli da realizujemo ovaj projekat. Racionalizacija potrošnje energenata, smanjenje troškova i korišćenje obnovljivih izvora energije, sa ciljem očuvanja životne sredine ostaju i dalji naši primarni ciljevi u ovoj oblasti“ rekao je Nemanja Pajić, predsednik Skupštine grada Šapca.


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016