SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Rezultati projekta

1. Projekti koji su sufinansirani sredstvima UNDP/GEF granta i Budžetskog fonda za energetsku efikasnost u periodu od 2017. do 2019. godine

Budžetski fond za energetsku efikasnost RS UNDP/GEF grant Ukupna vrednost investicije Ušteda finalne energije Smanjenje emisije CO2
(RSD) (RSD) (RSD) (kWh/god) (t/god)
25.000.000 56.369.000 135.998.545 2.096.694 1.488,5
Projekti unapređenja energetske efikasnosti kofinansirani iz sredstava UNDP/GEF
JLS Naziv objekta Vrsta radova Budžetski fond za energetsku efikasnost RS UNDP/GEF grant Ukupna vrednost investicije Ušteda finalne energije Smanjenje emisije CO2
(RSD) (RSD) (RSD) (kWh/god) (t/god)
1. Žagubica Zgrada tehničke škole u Žagubici
 • Zamena fasadne stolarije.
 • Izolacija spoljnih zidova i krova.
 • Rekonstrukcija kotlarnice uz zamenu postojećih starih kotlova na ugalj novim kotlovima na pelet (600 kW).
 • Ugradnja akumulatora tople vode.
 • Ugradnja cirkulacione pumpe sa promenljivim brojem obrtaja, termostatskih ventila na radijatorima i kalorimetra.
 • 2.500.000 5.636.900 21.790.863 418.082 285,89
  Pre
  Radovi u toku
  Posle
  JLS Naziv objekta Vrsta radova Budžetski fond za energetsku efikasnost RS UNDP/GEF grant Ukupna vrednost investicije Ušteda finalne energije Smanjenje emisije CO2
  (RSD) (RSD) (RSD) (kWh/god) (t/god)
  2. Raška Zgrada OŠ „Sutjeska“ u selu Supnje
 • Zamena fasadne stolarije.
 • Zamena dotrajalih kotlova na ugalj kotlovima na biomasu (600 kW).
 • Zamena postojećih radijatora.
 • Ugradnja cirkulacione pumpe sa promenljivim brojem obrtaja, termostatskih ventila na radijatorima i kalorimetra.
 • 2.500.000 5.636.900 13.969.036 114.019 239,19
  Pre
  Posle
  JLS Naziv objekta Vrsta radova Budžetski fond za energetsku efikasnost RS UNDP/GEF grant Ukupna vrednost investicije Ušteda finalne energije Smanjenje emisije CO2
  (RSD) (RSD) (RSD) (kWh/god) (t/god)
  3. Knjaževac Zgrada Knjaževačke gimnazije
 • Zamena fasadne stolarije.
 • Termoizolacija tavana.
 • Ugradnja cirkulacione pumpe sa promenljivim brojem obrtaja. termostatskih ventila na radijatorima i kalorimetra.
 • 2.500.000 5.636.900 12.504.106 433.111 268,41
  Pre
  Radovi u toku
  Posle
  JLS Naziv objekta Vrsta radova Budžetski fond za energetsku efikasnost RS UNDP/GEF grant Ukupna vrednost investicije Ušteda finalne energije Smanjenje emisije CO2
  (RSD) (RSD) (RSD) (kWh/god) (t/god)
  4. Lapovo Zgrada opštinske uprave Lapovo
 • Zamena fasadne stolarije.
 • Izolacija spoljnjih zidova i krova.
 • Rekonstrukcija kotlarnice uz zamenu postojećeg starog kotla na ugalj kotlom na pelet (90 kW).
 • Ugradnja PLC za vođenje sistema grejanja, cirkulacione pumpe sa promenljivim brojem obrtaja, termostatskih ventila na radijatorima i kalorimetra.
 • Primena zonalne regulacije temperature po prostorijama.
 • 2.500.000 5.636.900 14.867.894 107.860 57,20
  Pre
  Radovi u toku
  Posle
  JLS Naziv objekta Vrsta radova Budžetski fond za energetsku efikasnost RS UNDP/GEF grant Ukupna vrednost investicije Ušteda finalne energije Smanjenje emisije CO2
  (RSD) (RSD) (RSD) (kWh/god) (t/god)
  5. Šabac Zgrada OŠ "Stojan Novaković" u Šapcu, IO Letnjikovac
 • Rekonstrukcija kotlarnice uz zamenu postojećih kotlova na lož ulje kotlom na sečku (500 kW) uz ugradnju prateće opreme za manipulaciju sečkom i pepelom.
 • Ugradnja akumulatora tople vode.
 • Ugradnja daljinskog nadzora rada kotlarnice.
 • Ugradnja cirkulacione pumpe sa promenljivim brojem obrtaja.
 • 2.472.000 5.150.000 11.330.000 71.433 79,41
  Posle
  JLS Naziv objekta Vrsta radova Budžetski fond za energetsku efikasnost RS UNDP/GEF grant Ukupna vrednost investicije Ušteda finalne energije Smanjenje emisije CO2
  (RSD) (RSD) (RSD) (kWh/god) (t/god)
  6. Medveđa Zgrada opštinske uprave Medveđa
 • Zamena fasadne stolarije.
 • Izolacija spoljnjih zidova i krova.
 • Izgradnja nove kotlarnice i uz zamenu postojećeg starog kotla na ugalj kotlom na pelet (300 kW).
 • 1.448.251 3.017.190 7.241.256 37.206 76,96
  Pre
  Radovi u toku
  Posle
  JLS Naziv objekta Vrsta radova Budžetski fond za energetsku efikasnost RS UNDP/GEF grant Ukupna vrednost investicije Ušteda finalne energije Smanjenje emisije CO2
  (RSD) (RSD) (RSD) (kWh/god) (t/god)
  7. Ljubovija Zgrada opštinske uprave Ljubovija
 • Zamena fasadne stolarije.
 • Izolacija spoljnjih zidova i krova.
 • Rekonstrukcija kotlarnice uz zamenu postojećeg starog kotla na ugalj kotlom na pelet (320 kW).
 • Ugradnja rezervoara tople vode.
 • Ugradnja cirkulacione pumpe sa promenljivim brojem obrtaja, termostatskih ventila na radijatorima i kalorimetra.
 • 1.999.183 4.164.965 9.162.923 203.244 120,00
  Pre
  Radovi u toku
  Posle
  JLS Naziv objekta Vrsta radova Budžetski fond za energetsku efikasnost RS UNDP/GEF grant Ukupna vrednost investicije Ušteda finalne energije Smanjenje emisije CO2
  (RSD) (RSD) (RSD) (kWh/god) (t/god)
  8. Lučani Zgrada opštinske uprave Lučani
 • Zamena fasadne stolarije.
 • Izolacija spoljnjih zidova i krova.
 • Rekonstrukcija kotlarnice uz zamenu postojećeg starog kotla na ugalj kondenzacionim kotlom na gas (50 kW).
 • Ugradnja PLC za vođenje sistema grejanja, cirkulacione pumpe sa promenljivim brojem obrtaja, termostatskih ventila na radijatorima i kalorimetra.
 • Primena zonalne regulacije temperature po prostorijama.
 • 2.500.000 5.231.119, 11.508.463 77.163 59,32
  Radovi u toku
  Posle
  JLS Naziv objekta Vrsta radova Budžetski fond za energetsku efikasnost RS UNDP/GEF grant Ukupna vrednost investicije Ušteda finalne energije Smanjenje emisije CO2
  (RSD) (RSD) (RSD) (kWh/god) (t/god)
  9. Pećinci Zgrada OŠ i PU "Slobodan Bajić Paja" u selu Donji Tovarnik
 • Izolacija spoljnjih zidova i krova.
 • Rekonstrukcija kotlarnice uz zamenu postojećeg starog kotla na ugalj kotlom na pelet (150 kW).
 • Ugradnja cirkulacione pumpe sa promenljivim brojem obrtaja.
 • 1.600.191 3.333.733 8.000.959 230.059 61,23
  Pre
  Posle
  JLS Naziv objekta Vrsta radova Budžetski fond za energetsku efikasnost RS UNDP/GEF grant Ukupna vrednost investicije Ušteda finalne energije Smanjenje emisije CO2
  (RSD) (RSD) (RSD) (kWh/god) (t/god)
  10. Svilajnac Zgrada KJP Morava u Svilajnacu
 • Zamena fasadne stolarije.
 • Izolacija spoljnjih zidova i krova.
 • Ugradnja cirkulacione pumpe sa promenljivim brojem obrtaja i termostatskih ventila na radijatorima.
 • 938.708 1.955.643 4.693.543 78.008 118,37
  Pre
  Posle
  JLS Naziv objekta Vrsta radova Budžetski fond za energetsku efikasnost RS UNDP/GEF grant Ukupna vrednost investicije Ušteda finalne energije Smanjenje emisije CO2
  (RSD) (RSD) (RSD) (kWh/god) (t/god)
  11. Žabari Zgrada OŠ „Heroj Rosa Trifunović“, u selu Aleksandrovac
 • Izolacija spoljnih zidova i krova.
 • Ugradnja cirkulacione pumpe sa promenljivim brojem obrtaja i termostatskih ventila na radijatorima.
 • 1.864.148 3.883.642 9.320.742 124.323 49,13
  Pre
  Radovi u toku
  Posle
  JLS Naziv objekta Vrsta radova Budžetski fond za energetsku efikasnost RS UNDP/GEF grant Ukupna vrednost investicije Ušteda finalne energije Smanjenje emisije CO2
  (RSD) (RSD) (RSD) (kWh/god) (t/god)
  12. Kruševac Zgrada u selu Trmčare, (OŠ Dragomir Marković - po Trmčare, PU Nata Veljković, i MZ Trmčare)
 • Zamena fasadne stolarije.
 • Izolacija spoljnjih zidova i krova.
 • Rekonstrukcija kotlarnice uz ugradnju kondenzacionog kotla na gas (50 kW).
 • Ugradnja cirkulacione pumpe sa promenljivim brojem obrtaja, termostatskih ventila na radijatorima i kalorimetra.
 • Primena zonalne regulacije temperature po prostorijama.
 • 801.147 1.669.057 3.671.926 120.197 73,35
  Pre
  Radovi u toku
  Posle
  JLS Naziv objekta Vrsta radova Budžetski fond za energetsku efikasnost RS UNDP/GEF grant Ukupna vrednost investicije Ušteda finalne energije Smanjenje emisije CO2
  (RSD) (RSD) (RSD) (kWh/god) (t/god)
  13. Velika Plana Zgrada CZK "Masuka" u Velikoj Plani
 • Zamena fasadne stolarije.
 • Izolacija spoljnjih zidova i krova.
 • Modernizacija toplotne podstanice, ugradnja PLC za vođenje sistema grejanja, cirkulacione pumpe sa promenljivim brojem obrtaja, termostatskih ventila na radijatorima i kalorimetra.
 • 1.731.672 3.607.650 7.936.830 81.989 16,4
  Pre
  Radovi u toku
  Posle

  2. Rekonstrukcija i opremanje server sale Ministarstva rudarstva i energetike

 • Izgradnja postojećih građevinskih elemenata (podova, tavanice, radijatora, vrata, prozora, itd.):
 • Zidarski radovi;
 • Instalaterski radovi na zameni elektro-instalacija i instalacija vodovoda i kanalizacije;;
 • Molerski radovi;
 • Keramičarski radovi;
 • Ugradnja novih uređaja za klimatizaciju i ventilaciju;
 • Ugradnja novih telekomunikacionih instalacija;
 • Nabavka i ugradnja servera, personalnih kompjutera i pripadajuće opreme;
 • Nabavka, instalacija i održavanje sistema i licence Oracle Database Standard Edition 2.
 • 3. Priručnik za energetske menadžere za oblast opštinske energetike

  4. Priručnik za energetske menadžere za oblast energetike zgrada

  5. Priručnik za nabavku i optimizaciju troškova električne energije u javnim zgradama i institucijama u Srbiji

  6. Priručnik za povezivanje i automatsko slanje daljinskih očitavanja i faktura u ISEM

  7. Energetski menadžment u opštinama i gradovima – uputstvo za komunikaciju

  8. Energetska efikasnost – uputstvo za tehnička lica koja održavaju objekte

  9. Uputstvo za izradu godišnjeg izveštaja u SEMIS bazi

  10. Uputstvo za prebacivanje objekata iz ISEM u SEMIS bazu

  11. ISEM – Uputstvo za korisnika

  12. ISEM – Uputstvo za administratora

  13. ISEM – Uputstvo za modul: Javno osvetljenje

  14. ISEM – Uputstvo za modul: Naknade za energetsku efikasnost

  15. Jedinice lokalne samouprave koje su potpisale povelju o energetskoj efikasnosti gradova opština Stalne konferencije gradova i opština

  16. Jedinice lokalne samouprave u kojima su sprovedene obuke krajnjih korisnika ISEM-a. Počev od 2016. godine ukupno je obučeno 1136 krajnjih korisnika.


  image Informativni centar za energetski menadžment

  e-mail: sem@mre.gov.rs

  tel: 011 360 4489


  Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016