SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Projektni odbor

Dr Miloš Banjac, Nacionalni direktor projekta, predsedavajući Projektnog odbora
Pomoćnik ministra
Ministarstvo rudarstva i energetike, Sektor za energetsku efikasnost i obnovlјive izvore energije

Steliana Nedera, članica Projektnog odbora
Zamenica stalne predstavnice UNDP-a u Srbiji
Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)

Jelena Simović, članica Projektnog odbora
Pomoćnica ministra
Ministarstvo rudarstva i energetike , Sektor za evropske integracije, međunarodnu saradnju i upravlјanje projektima


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016