SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Održana četvrta obuka za energetske menadžere u opštinama


Objavljeno : 19.11.2018.

image

U periodu od 29. oktobra do 3. novembra 2018. godine održana je četvrta obuka za energetske menadžere za oblast opštinske energetike. Obuku je pohađalo 25 polaznika iz svih krajeva Srbije. Kao i prethodne, i ova obuka je održana na osnovu javnog poziva zainteresovanim polaznicima koji je u junu objavio Mašinski fakultet u Beogradu kao institucija koja je na osnovu odluke Ministarstva rudarstva i energetike ovlašćena za obavljanje poslova obuke energetskih menadžera i energetskih savetnika  (Službeni glasnik RS, broj 95/15).

Obuka je održavana u skladu sa:

  1. Pravilnikom o načinu sprovođenja i sadržini programa obuke za energetskog menadžera, troškovima pohađanja obuke, kao i bližim uslovima, programu i načinu polaganja ispita za energetskog menadžera („Službeni glasnik RS”, broj 12/15);
  2. Pravilnikom o uslovima u pogledu kadrova, opreme i prostora organizacije koja sprovodi obuku za energetske menadžere i ovlašćene energetske savetnike („Službeni glasnik RS”, broj 12/15); 
  3. Rešenjem kojim se ovlašćuje Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu za obavljanje poslova obuke energetskih menadžera i ovlašćenih energetskih savetnika („Službeni glasnik RS”, broj 95/15).

Redovno održavanje obuka za energetske menadžere počelo je 2016. Od tada je 125 lica završilo obuku za energetske menadžere za oblast opštinske energetike od kojih je 75 položilo ispit za energetskog menadžera. Pored njih, 21 lice  je položilo ispit iskoristivši pravo direktnog izlaska na ispit be prethodne obuke. Ukupno 89 lica je dobilo licencu za energetskog menadžera u opštinama, a 38 je imenovano za energetskog menadžera s svojim jedinicama lokalne samouprave u skladu sa Pravilnikom o uslovima za imenovanje energetskih menadžera u organima jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, broj 31/16).

Stručnjaci Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Maja Matejić i Dragan Urošević učestvovali su na obuci u svojstvu predavača i tokom dvodnevne teorijske i praktične nastave upoznali obe grupe polaznika sa Informacionim sistemom za energetski menadžment (ISEM) i načinom njegovog korišćenja. 


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016