SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Druga studijska poseta Hrvatskoj na temu energetskog menadžmenta u javnom sektoru


Objavljeno : 8.12.2018.

image

U periodu od 12. do 15. novembra 2018. godine, organizovana je druga studijska poseta Hrvatskoj na temu energetskog menadžmenta u javnom sektoru za predstavnike 4 lokalne samouprave koje su po zakonu o Efikasnom korišćenju energije obveznici sistema energetskog menadžmenta. U poseti su učestvovali predstavnici gradova Leskovca, Niša, Novog Sada i Bačke Palanke:

1. Aleksandra Sojilković, energetski menadžer grada Leskovca;

2. Dragan Videnović, savetnik u Odeljenju za lokalni ekonomski razvoj grada Leskovca; 

3. Keti Gavrilović, savetnik u Odeljenju za lokalni ekonomski razvoj grada Leskovca;

4. Aleksandar Petrović, savetnik u Odeljenju za lokalni ekonomski razvoj grada Leskovca;

5. Ljubiša Mladenović, savetnik u Odeljenju za lokalni ekonomski razvoj grada Leskovca;

6. Aleksandar Ašonja, direktor Agencije za energetiku Novog Sada i energetski menadžer grada Novog Sada

7. Rade Pekez, saradnik u Agenciji za energetiku Novog Sada;

8. Ivan Knežević, saradnik u Agenciji za energetiku Novog Sada

9. Branko Andrejević, energetski menadžer grada Niša;

10. Marko Cvejić, saradnik za energetski menadžment, grad Niš;

11. Ana Fekete, energetski menadžer opštine Bačke Palanke.

Cilj posete bio je da se stručnjaci iz lokalnih samouprava Srbije upoznaju sa praksom energetskog menadžmenta i korišćenja Informacionog sistema za energetski menadžment u Republici Hrvatskoj, konkretno na nivou opština, gradova i županija.

Studijsku posetu Hrvatskoj organizovao je Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u okviru projekta „Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbij.

Razvojni put sistema energetskog menadžmenta u Hrvatskoj započeo je pre devet godina u okviru sličnog projekta pod nazivom „Sustavno gospodarenje energijom u Hrvatskoj“ koji je sprovela kancelarija UNDP u Hrvatskoj. Za potrebe tog projekta UNDP je razvio poseban informacioni sistem odnosno, Informacioni sustav za gospodarenje energijom (ISGE) koji je kasnije preuzet od strane sličnih projekata UNDP u svetu. Nakon što su izvršena lokalna prilagođavanja ovi informacioni sistemi se sada uspešno koriste u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Rusiji, Ukrajni i Jermeniji.

Prvi dan posete učesnici studijskog putovanja su proveli na radnom sastanku u Zagrebu. Domaćin je Institut za energetiku i zaštitu okoliša - Ekonerg u čijim prostorijama je bio organizovan sastanak i sa predstavnicima Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN). Odjel APN za sustavno gospodarenje energijom u ime hrvatske države administrira ISGE. Učesnicima se obratila Iva Fakin, pomoćnik direktora APN, koja je predstavila rad APN-a, dosadašnji razvoj ISGE-a i rezultate njegove primene u Hrvatskoj, mobilnu aplikaciju ISGE-a i iskustva Hrvatske u sprovođenju projekata energetske obnove finansiranih iz sredstava hrvatskog Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Takođe, učesnicima se obratio i Danilo Kosorić, administrator ISGE koji je govorio o tehničkim aspektima sistema za daljinsko očitavanje potrošnje i preneo hrvatska iskustva u uspostavljanju ovih naprednih funkcija sistema.

Nakon predstavnika APN, učesnicima skupa se u ime domaćina obratio Krešimir Brckan, direktor Odjela za sustave upravljanja održavanjem koji je predstavio Institut Ekonerg. Ovaj institut je nekada poslovao u okviru Hrvatske elektroprivrede (HEP) a nakon izdvajanja profilisao se kao vodeća istraživačka, projektantska i konsultantska firma fokusirana na energetsku i komunalnu infrastrukturu, kao i zaštitu životne sredine. Osnovne delatnosti firme su istraživanje, projektovanje, izgradnja, razvoj mernih sistema, laboratorijska ispitivanja, upravljanje, održavanje i dekomisija velikih postrojenja. Pored toga firma ima razvijen IT sektor koji se bavi razvojem različitih informatičkih sistema, između ostalog i sistema za monitoring i upravljanje potrošnjom energije kao i održavanjem i daljim razvojem ISGE.

S obzirom da je firma Ekonerg glavni projektant ISGE, učesnici studijskog putovanja su iskoristili priliku da u interaktivnoj diskusiji sa IT ekspertima Hrvojem Tonkovićem i Arsenom Torbarinom prodiskutuju konkretna pitanja u vezi sa implementacijom Informacionog sistema za energetski menadžment. Posebna tema u diskusiji odnosila se na unos i praćenje podataka potrošnje čvrstih goriva u javnim objektima za šta je grad Leskovac razvio sopstvenu metodologiju.

Drugog dana studijskog boravka u Hrvatskoj učesnici su posetili Koprivnicu, odnosno odeljenje Sveučilišta Sjever u Koprivnici. U ime grada Koprivnice dobrodošlicu je poželela zamenica gradonačelnika, Ksenija Ostriž i istakla da je Koprivnica veoma aktivna u korišćenju EU fondova za finansiranje projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije zbog čega može pružiti puno korisnih informacija gostima iz Srbije. Radni sastanak je nastavljen izlaganjem Jurice Perka, koji je predstavio Regionalnu energetsku agenciju Sjever. Ova agencija je osnovana 2009. godine kao javna, nezavisna i neprofitna ustanova u okviru programa Inteligent Enegy Europe od strane gradova Koprivnice, Varaždina i Virovitice, a s ciljem podrške, savetovanja i pružanja usluga svim zainteresovanim stranama u severnoj Hrvatskoj u oblasti energetike. Samo osnivanje kao i prve tri godine rada agencije sufinansirani su od strane EU. Sada finansiranje redovnih aktivnosti agencije omogućuju gradovi osnivači kroz svoje gradske budžete. Takođe, agencija prihoduje i samostalno putem obavljanja aktivnosti na slobodnom tržištu. U osnovnu delatnost Agencije spada sprovođenje projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i racionalnog korišćenja energije, kao i zaštite životne sredine. Aktivnosti koje agencija sprovodi su razvoj, priprema i sprovođenje nacionalnih i EU projekata; energetski pregledi zgrada u javnom i privatnom sektoru; termovizijski pregledi; izrada planova analiza za sustavno gospodarenje energijom; izrada energetskih bilansa, akcionih planova održivog energetskog razvoja, različitih programa i studija; usluge savetovanja i pružanja tehničke pomoći javnom i privatnom sektoru; organizacija i provođenje nacionalnih i međunarodnih edukativnih radionica, seminara i konferencija vezanih za obnovljive izvore energije, energetsku efikasnost i racionalno korišćenje energije i podizanje javne svesti o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije. Prisutnima su se obratili i voditelji projekata Boris Kuharić i Zvonimir Perko koji su predstavili projekat inovativnih modela finansiranja lokalnih energetskih projekata kroz revolving fond i projekat uvođenja električnih automobila u Koprivnici. Nakon sastanka učesnici studijskog putovanja obišli su zgrade Sveučilišta Sjever, koje su bila predmet kompletne energetske obnove i na kojoj su primenjene različite mere energetske efikasnosti, kako na omotaču zgrada, tako i na termotehničkim i elektro instalacijama. Zgrade sveučilišta su nekada bile kasarne a sada su moderni objekti sa razredu A energetske efikasnosti. Nakon obilaska kampusa, učesnici su imali prilike da vide sistem za napajanje električnih vozila a priređena im je i demonstraciona vožnja električnim vozilom u vlasništvu grada Koprivnice. Poseta je završena obilaskom prve pasivne kuće u Koprivnici energetskog razreda A++ i Zelenog kvarta, odnosno kompleksa od sedam visoko efikasnih stambenih objekata, tzv. „Šparnih hiža“ energetskog razreda A+. Izgradnju ovih objekata finansirao je grad Koprivnica a stanovi u njima su bili namenjeni tržištu.

Trećeg dana studijskog putovanja učesnici su posetili Varaždin, odnosno centralni kompleks Sevučilišta Sjever. Dobrodošlicu gostima poželela je Nikolina Hojsak, Viša stručna referentica u Uredu za EU fondove, razvojne projekte i suradnju s gospodarstvom. Nakon prijema ona je ukratko predstavila Sveučilište Sjever koje je najmlađe državno sveučilište u Hrvatskoj koje je osnovano 2015. godine, i obuhvata odeljenja u Varaždinu i Koprivnici.  Oba grada ustupila su sveučilištu zgrade bivših kasarni koje su nakon detaljne rekonstrukcije i energetske obnove pretvorene u zgrade u kojima se odvija nastavna delatnost u okviru dodiplomskih i doktorskih studija. Sastanku je pored predstavnice Sveučilišta prisustvovao i Filip Kišiček, predstavnik firme Mipcro d.o.o. Ova firma sprovela energetsku obnovu zgrada Sveučilišta u Varaždinu po modelu ugovaranja energetskog učinka (ESCO projekat).  On je gostima iz Srbije objasnio zakonski okvir u za sprovođenje ESCO projekata u Hrvatskoj i dosadašnje rezultate u primeni ovog modela finansiranja projekata energetske efikasnosti. Posebnu pažnju učesnika privukao je prikaz konkretnog iskustva u sprovođenju javne nabavke energetske usluge, realizaciji radova, monitoringa i verifikacije ušteda, kao i problema u praksi i načina za njihovo prevazilaženje. Nakon prezentacije, učesnici su obišli zgrade koje su bile predmet energetske obnove i uverili se u delotvornost ovakvog načina finansiranja projekata energetske efikasnosti u javnom sektoru.

Prezentacije:

1. Sustavno gospodarenje energijom u javnom sektoru Republike Hrvatske, Iva Fakin;

2. Mobilna aplikacija Informacijskog sustava za gospodarenje energijom, Iva Fakin;

3. Daljinsko očitavanje potrošnje energije i vode, Danilo Kosorić

4. Ekonerg prezentacija, Krešimir Brckan 

5. REA Projekti energetske učinkovitosti, Jurica Perko;

6. REA Sustavno gospodarenje energijom, Jurica Perko;

7. Inovativni model finansiranja energetskih projekata – energetski revolving fond, Boris Kuharić;

8. Ukupan trošak električnih automobila, Zvonimir Perko.


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016