SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Niš prvi u Srbiji podneo integralni godišnji izveštaj za 2018. godinu


Objavljeno : 10.9.2019.

image

U skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije, najvažnija obaveza obveznika sistema energetskog menadžmenta i njihovih energetskih menadžera je izrada i podnošenje godišnjeg izveštaja o ostvarivanju ciljeva uštede energije koji je propisan Uredbom utvrđivanju graničnih vrednosti godišnje potrošnje energije na osnovu koje se određuje koja privredna društva su obveznici sistema energetskog menadžmenta, njihovi godišnji ciljevi uštede energije i obrazac prijave o ostvarenoj potrošnji energije. Godišnji izveštaj se podnosi Ministarstvu rudarstva i energetike za prethodnu godinu, u propisanom formatu i do roka koji propisuje Ministarstvo. Za potrebe podnošenja izveštaja svih obveznika  Ministarstvo rudarstva i energetike je razvilo poseban softver – SEMIS. Za lokalne samouprave koje su obveznici sistema energetskog menadžmenta izveštaj obuhvata popis svih objekata i ostvarenu godišnju potrošnju energije u vode u njima.  

Izrada godišnjeg izveštaja za lokalne samouprave, pogotovo one veće, je zahtevan posao koji između ostalog, podrazumeva popisivanje svih objekata i mernih mesta u njima i obradu mesečnih računa za energiju/energente i vodu. Kako bi se olakšao ovaj posao Ministarstvo rudarstva i energetike je u saradnji sa UNDP uvelo Informacioni sistem za energetski menadžment (ISEM), zahvaljujući kome je unos podataka delegiran korisnicima na nivou objekata a pod rukovodstvom energetskih menadžera. Grad Niš je među prvima, još 2017. godine, u saradnji sa UNDP organizovao obuke velikog broja korisnika ISEM-a na nivou objekata i na taj način omogućio redovno evidentiranje potrošnje energije u svim objektima u svojoj nadležnosti. U međuvremenu, Ministarstvo rudarstva i energetike i UNDP izvršili su integraciju ISEM-a i SEMIS-a čime je omogućena razmena podataka između dve baze i tako potpuno automatizovana izrada godišnjeg izveštaja za jedinice lokalne samouprave. Energetski menadžer Niša, Branko Andrejević, je u saradnji sa UNDP testirao novi način rada i tako postao prvi energetski menadžer u Srbiji koji je podneo integralni godišnji izveštaj za 2018. godinu. S obzirom na preko 293 obuhvaćenih zgrada i 481 trafo stanica, godišnji izveštaj Niša je veoma kompleksan i obiman. 

image

UNDP Srbija zahvaljuje Branku Andrejeviću na dosadašnjoj saradnji i ogromnom trudu uloženom u testiranje integracije SEMIS-ISEM kao i u uspostavljanje sistema energetskog menadžmenta u Nišu. Zahvaljujući njegovom angažovanju u sistem je uključen veliki broj korisnika na nivou objekata i redovno su prikupljani i obrađivani podaci. Takođe, na ovako velikom uzorku objekata testirane su različite funkcionalnosti sistema,  otklonjeni su učeni nedostaci i uneta su brojna poboljšanja u procesu što će značajno olakšati rad ostalim energetskim menadžerima.


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016