SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Obučen i hiljaditi korisnik Informacionog Sistema za energetski menadžment


Objavljeno : 26.10.2019.

image

Nastavljen je ciklus obuka za korisnike Informacionog sistema za energetski menadžment (ISEM) u objektima od javnog značaja koji su u nadležnosti  jedinica lokalnih samouprava.

U četvrtak 10. oktobra u prostorijama Mašinsko-tehničke škole „14. Oktobar” održane su obuke za 4 grupe, odnosno ukupno 45 polaznika iz javnih objekata u nadležnosti grada Kraljeva. Polaznici su obučeni  za unos  podataka o potrošnji i troškovima za energiju i vodu u ISEM. Nakon završene obuke polaznici će samostalno ali pod nadzorom energetskog menadžera opštine koristiti ISEM i unositi podatke os svojim objektima. Takođe, polaznicima će biti na raspolaganju različiti analitički alati i predefinisani izveštaji. 

U sredu 16. oktobra održana je obuka za još jednu grupu od devet polaznika iz Užica. Do sada je u Užicu obučeno 37 krajnjih korisnika ISEM. Obuke u Užicu vršene su u saradnji sa Projektom energetske efikasnosti i upravljanja energijom u opštinama u Srbiji koji finansira Švajcarska agencija SECO.

Obuku su držali stručnjaci Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) uz pomoć lokalnih energetskih menadžera.

Do sada je obuku za krajnje korisnike ISEM prošlo 1004 polaznika.

 


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016