SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Održan sastanak ministra rudarstva i energetike i Stalne predstavnice UNDP u Srbiji


Objavljeno : 17.11.2019.

image

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić sastao se 28. oktobra 2019. sa Stalnom predstavnicom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji Francine Pickup.

Na stanku je ocenjeno da je saradnja Ministarstva rudarstva i energetike sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji veoma uspešna. Ova saradnja traje u kontinuitetu od 2013. godine i odvija se kroz zajedničku implementaciju nekoliko projekata i aktivnosti, među kojima se ističu projekat razvoja tržišta biomase i projekat uvođenja sistema energetskog menadžmenta u javnom sektoru.

Na sastanku je konstatovano da će UNDP nastaviti da podržava ministarstvo u naporima da reformiše srpsko energetsko tržište, kao i da promoviše razvoj investicionih uslova, za intenzivnije korišćenje obnovljivih izvora energije čime će pomoći da Srbija održi poziciju lidera u region kada su obnovljivi izvori energije u pitanju.

UNDP smatra da je Srbiji potrebna dodatna podrška u unapređenju energetske efikasnosti u svim sektorima korišćenja energije, a posebno na strani finalne potrošnje, što bi stvorilo uslove za povećanje konkurentnosti privrede i smanjenje negativnog uticaja energetskog sektora na životnu sredinu. Stoga će budući zajednički projekti i aktivnosti biti fokusirani na dalji razvoj sistema energetskog menadžmenta kao osnovne poluge u Zakona o efikasnom korišćenju energije. Takođe, posebna pažnja biće posvećena sektoru zgradarstva kao energetski najintenzivnijem sektoru potrošnje.

Pored projekata na kojima je MRE direktni partner, UNDP sprovodi niz projekata sa drugim ministarstvima u kojima se radi na povezanim temama. Kroz svaki od tih projekata  UNDP nastoji da obezbedi informisanje i saradnju, odnosno pomogne među sektorsku svih relevantnih institucija.

Sastanku su prisustvovali Žarko Petrović, programski analitičar UNDP, Maja Matejić, portfolio menadžer za energetiku UNDP,   pomoćnik ministra Miloš Banjac i posebni savetnik ministra Jasminka Hadžiabdić.

 

image


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016