SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Regionalna promocija sistema energetskog menadžmenta


Objavljeno : 17.11.2019.

image

U poslednjoj nedelji oktobra, 29 članova delegacija iz četiri zemlje Bosne i Hercegovine, Jermenije, Moldavije i Ukrajine boravili su višednevnoj poseti Srbiji. Posetu je organizovao energetski tim kancelarije UNDP Srbija u saradnji sa lokalnim UNDP kancelarijama, a sa ciljem da se članovi delegacija upoznaju sa sistemom energetskog menadžmenta koji se u Srbiji uspešno sprovodi već više od tri godine.  Delegacije su činili predstavnici relevantnih nacionalnih institucija energetskog sektora (ministarstva, fondovi, agencije, energetski savetnici i dr.) koji se u svojim zemljama bave ovom problematikom.  

Prvi dan posete učesnici su proveli na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde su im reči dobrodošlice uputili predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike, Miloš Banjac, pomoćnik ministra i Antonela Solujić rukovodilac odseka za energetsku efikasnost a zatim i Predrag Elek prodekan za međunarodnu saradnju Mašinskog fakulteta, kao i Irena Popović predstavnica Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA). Nakon reči dobrodošlice, prisutnima su se obratili Antonela Solujić i Maja Matejić, portfolio menadžer za energetiku u UNDP, koje su kroz tri prezentacije prikazale zakonodavni i institucionalni okvir sistema energetskog menadžmenta kao i sistem obuke i licenciranja budućih energetskih menadžera. Nakon prezentacija, učesnici su obišli laboratoriju za obuku energetskih menadžera koju je JICA donirala Republici Srbiji, gde su im prikazane najvažnije instalacije (kotao, pumpna, kompresorska instalacija, itd.) i demonstrirane vežbe koje se drže polaznicima obuke. Inače, Mašinski fakultet u Beogradu je institucija koja je od strane Ministarstva rudarstva i energetike, ovlašćena za izvođenje obuke energetskih menadžera i savetnika. Nakon laboratorije, učesnici su posetili potpuno automatizovanu podstanicu daljinskog grejanja i upoznali se sa projektom modernizacije sistema grejanja u zgradi Mašinskog fakulteta.

Drugi dan posete učesnici su proveli u UN zgradi na Novom Beogradu. Reči dobrodošlice uputila im je Stalna predstavnica UNDP u Srbiji, Francine Pickup, nakon čega je počeo radni deo programa. Glavna tema bio je Informacioni sistem za energetski menadžment (ISEM). Predavanja su držali Maja Matejić i Dragan Urošević, energetski administratori ISEM-a. Učesnicima su prikazane sve faze adaptacije i razvoja programa za upotrebu u Srbiji, kao i novorazvijeni moduli i formati za izveštavanje. Detalje u vezi sa instalacijom, hostingom i održavanjem softvera objasnili su Miloš Krivokuća i Hrvoje Tonkovič, IT administratori ISEM-a. U poslepodnevnom delu, prezentovana su iskustva iz regiona. Najpre je Iva Fakin, rukovodilac odjela za ISGE u Agenciji za pravni promet nekretnina u Hrvatskoj prikazala desetogodišnje rezultate primena Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE) u Hrvatskoj, a zatim je Arnesa Borčak, programski saradnik UNDP iz BiH, prikazala projekat u okviru koga se u BiH koristi Energy Management Information System (EMIS).

Treći dan posete učesnici su proveli u Pančevu. Domaćin posete bio je Grad Pančevo, a reči dobrodošlice uputila je članica gradskog veća Katarini Banjai. Prisutnima sa zatim obratila Biljana Đordan, energetski menadžer grada Pančeva, koja je prezentovala sve dosadašnje impresivne rezultate energetskog menadžmenta u Pančevu, posebno u vezi sa automatizacijom prikupljanja podataka u ISEM i realizacijom projekata energetske efikasnosti u javnim institucijama u nadležnosti grada. Sledeće predavanje održao je Zoran Božanić, tehnički direktor JKP „Grejanje“, koji je predstavio višegodišnje napore na rekonstrukciji gradskog sistema daljinskog grejanja i podizanju njegove energetske efikasnosti kroz potpunu automatizaciju upravljanja sistemom. Učesnicima je predstavljen i jedinstveni projekat u ugradnje termo-solarnih kolektora za grejanje potrošne tople vode  iz sistema daljinskog grejanja. Nakon predavanja učesnici su posetili toplanu „Kotež“, gde su im demonstrirana kotlovska postrojenja i prikazano termo-kolektorsko polje. 

Četvrti dan posete učesnici su proveli u Novom Sadu. Domaćin posete bila je Agencija za energetiku Grada Novog Sada koja je ugostila učesnike u „Master centru“ Novosadskog sajma, gde je gostima reči dobrodošlice uputio Milorad Radojević, član gradskog veća za privredu. Nakon toga, Mladen Konjović, stručni saradnik za pravne poslove je prikazao promotivni film o aktivnostima Agencije za energetiku Grada Novog Sada, a zatim je dr Aleksandar Ašonja, direktor Agencije za energetiku Grada Novog Sada i Energetski menadžer Grada Novog Sada, održao jednosatno predavanje o sistemu energetskog menadžmenta Grada Novog Sada i primerima dobre prakse kada je u pitanju energetska efikasnost i primena sistema sa obnovljivim izvorima energije na teritoriji Grada Novog Sada. 

Poseta je nastavljena obilaskom Javno-komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ – Toplana „Zapad“, gde je prezentaciju rada preduzeća i kogenerativnog postrojenja u okviru ove toplane održao Dušan Macura, rukovodilac Sektora za proizvodnju i distribuciju toplotne energije. Tom prilikom, gosti su mogli videti savremeno kogenerativno postrojenje koje proizvodi toplotnu energiju snage 10 MW i električnu energiju snage 10 MW, koja se prodaje Elektroprivredi Srbije po povlašćenim cenama.

Nakon toga, gosti su posetili Elektrotehničku školu „Mihajlo Pupin“ gde je pozdravnu reč održao direktor škole, Milan Vukobrat, a zatim je u holu škole prof. Jovo Pavlović demonstrirao rad „Energomonitora“, na kome se prikazuju podaci o potrošnji energije i energenata u školi (voda, električna energija, toplotna energija) u realnom vremenu. Zatim je profesor Saša Skoko pokazao demonstracionu učionicu koja sadrži različitu opremu i sisteme iz oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti i način njihovog korišćenja (solarni kolektori, fotonaponski paneli, solarni treker, mini vetrogenerator, kotao na biomasu, termovizijska kamera, led rasveta, itd.).

Stručna poseta je završena obilaskom Doma učenika „Brankovo kolo“ u Novom Sadu, gde se gostima obratila direktorica Jasmina Švonja, a zatim je Aleksandar Ašonja održao prezentaciju postrojenja za pripremu tople potrošne vode pomoću solarnih kolektora koje je u ovom domu postavljeno 2011. godine, a obnovljeno i ponovo pušteno u rad 2018. godine.

Poslednji dan posete učesnici su proveli u Beogradu kao gosti Privredne komore Srbije. Reči dobrodošlice uputio im je Miroslav Lutovac, savetnik predsednika PKS, koji im je u kratkom obraćanju prikazao aktivnosti komore u vezi sa promovisanjem sistema energetskog menadžmenta. Nakon toga, predavanje o Mreži energetskih menadžera i poverenika za energetski menadžment Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) održao je Miodrag Gluščević, Programski direktor za urbani razvoj, životnu sredinu i komunalne delatnosti. U prezentaciji su prikazani ciljevi, program i organizacija mreže, kao i dosadašnji rezultate rada mreže. Nakon Mreže, učesnicima je prikazan i Informacioni centar (tzv. „help desk“) za energetski menadžment pri Ministarstvu rudarstva i energetike, čija je osnovna delatnost da pruža stalnu stručnu podršku energetskim menadžerima i korisnicima Informacionog sistema za energetski menadžment. Rad Informacionog centra prikazala je Anđela Miljović, saradnica UNDP. Nakon predavanja, Maja Matejic je demonstrirala automatsku akviziciju podataka sa brojila i merača u zgradi PKS i transfer podataka u ISEM i na „Energomonitor“.

Nakon svake prezentacije ili obilaska postrojenja, kao i tokom neformalnih razgovora učesnici su imali prilike da postavljaju pitanja i razmenjuju informacije sa kolegama. Interaktivni karakter posete i ljubaznost domaćina veoma su doprineli pozitivnim utiscima koje su gosti poneli iz Srbije. 

 


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016