SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Saradnja između Ministarstva rudarstva i energetike i Mašinskog fakulteta


Objavljeno : 7.10.2020.

image

Ministarstvo rudarstva i energetike i Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu potpisali su 29. jula 2020. godine protokol o saradnji. Protokolom se uređuje način saradnje između Ministarstva i Fakulteta u realizaciji procesa volontiranja studenata Fakulteta na poslovima unapređenja sistema energetskog menadžmenta, a u okviru Informacionog centra za energetski menadžment koji je 2017. godine uspostavljen u Ministarstvu. 

Do sada je u Informacionom centru volontiralo 24 studenata koji su na taj način obavili stručnu praksu u UNDP. Nakon potpisivanja ovog protokola studenti će imati mogućnost da stručnu praksu obavljaju direktno u Ministarstvu, a kroz model volontiranja koji je predviđen Zakonom o volontiranju. Osnovni posao studenata biće pružanje pomoći obveznicima sistema energetskog menadžmenta u korišćenju Informacionog sistema za energetski menadžment (ISEM) i obuke krajnjih korisnika ISEM za unos i interpretaciju podataka o potrošnji i troškovima za energiju i vodu u objektima za koje su nadležni. 

Pre nego što počnu rad u Ministarstvu studenti će i sami proći višednevnu obuku za korišćenje ISEM koju će im organizovati Fakultet. Studenti će se prijavljivati dobrovoljno, a rad u Informacionom centru će trajati od tri do šest meseci, što će im biti priznato kao stručna praksa.


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016