SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Novi Sad uvodi sistem energetskog menadžmenta


Objavljeno : 26.2.2019.

image

U decembru 2018. godine Program Ujedinjenih nacija za razvoj i grad Novi Sad potpisali su memorandum o saradnji.

Saradnja predviđena memorandumom odnosi se na unapređenje sistema energetskog menadžmenta u Novom Sadu, a sprovodi se kroz implementaciju UNDP projekta energetske efikasnosti (EE) u Srbiji i u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike Republike Srbije.

Osnovni cilj EE projekta je da podrži uvođenje sistema energetskog menadžmenta (SEM) u opštinama, uključujući informacioni sistem energetskog menadžmenta (ISEM) kako bi se povećao nivo investicija u EE u javnim zgradama i komunalnim uslugama, i kako bi se povećala njihova energetska i troškovna efikasnost.

Memorandum o saradnji su potpisali gospođa Steliana Nedera, stalna predstavnica UNDP i gospodin Miloš Vučević, gradonačelnik grada Novog Sada koji su se obratili prisutnima i ukazali na značaj ove saradnje.

Grad Novi Sad je najveća opština u Srbiji sa 353.000 stanovnika, i kao takva predstavlja opštinu sa najvećom ukupnom potrošnjom energije kako u javnom, tako i privatnom sektoru. Takođe, u Novom Sadu postoji 330 objekata za koje se troškovi za energiju podmiruju iz gradskog budžeta. Većina objekata je nije energetski efikasna što znači da postoji veliki potencijal za uštedu energije i troškova za energiju.

Grad Novi Sad je još  2015. godine osnovalo specijalizovanu Agenciju za energetiku radi obavljanja razvojnih, stručnih i regulatornih poslova u oblasti energetike u Gradu Novom Sadu. Agencija obavlja poslove u oblasti energetike koji su u nadležnosti grada Novog Sada, kao i poslove koje u oblasti energetike Republika Srbija poveri Gradu. Pored ostalog, Agencija se bavi poslovima energetskog menadžmenta i energetskim planiranjem u skladu sa Zakonom o Energetici i Zakonom o efikasnom korišćenju energije. Stoga će nosilac saradnje predviđene memorandumom biti upravo Agencija za energetiku.

Predmet Memoranduma je saradnja na između Agencije za energetiku i energetskog menadžera grada Novog Sada, energetskih menadžera iz lokalnih javno komunalnih preduzeća i projektnog tima UNDP u vezi sa sledećim temama:

1. Razvoj naprednih funkcija ISEM-a koje se odnose na automatski prijem podataka.

2. Testiranje novih modula ISEM-a.

3. Obuka krajnjih korisnika ISEM-a u pojedinačnim objektima od javnog značaja, koji su u nadležnosti Novog Sada.

4. Izrada inventara kotlovskih postrojenja u objektima od javnog značaja, koji su u nadležnosti grada Novog Sada.

5. Učešće energetskog menadžera i relevantnih stručnjaka iz Novog Sada u aktivnostima  UNDP koje se odnose na informisanje i podizanje svesti o energetskoj efikasnosti i korišćenju obnovljivih izvora energije.

6. Učešće energetskog menadžera i relevantnih stručnjaka iz Novog Sada u aktivnostima inovacije znanja i razmene iskustava sa sličnim projektima koje UNDP sprovodi u svetu.

Prva aktivnost predviđena memorandumom sprovedena je u periodu od 11. do 14. februara 2019. godine u prostorijama JKP “Informatika” i obuhvatila je obuku za sve korisnike Informacionog sistema za energetski menadžment (ISEM) u objektima od javnog značaja koji su u nadležnosti grada Novog Sada. Obuku su održali stručnjaci UNDP u neposrednoj saradnji sa Agencijom za energetiku grada Novog Sada. 

Tokom obuke, sto trideset korisnika iz osnovnih i srednjih škola, dečijih vrtića, gradskih uprava, javnih i komunalnih preduzeća, mesnih zajednica, kulturnih institucija u nadležnosti grada Novog Sada osposobljeni su za prikupljanje i unos podataka u Informacioni sistem za energetski menadžment (ISEM). Uneti podaci će služiti za monitoring potrošnje i troškova za energiju kao i za pripremu godišnjeg izveštaja lokalne samouprave o potrošnji energije, praćenje realizacije godišnjeg cilja uštede energije koji propisuje Vlada republike Srbije.

Polaznici obuke su lica koja su ispred korisnika budžeta grada Novog Sada zadužena za prikupljanje i unos podataka koji se odnose na potrošnju i troškove za energiju, energente  i  vodu u objektima za koje su imenovani. 

Do sada je ovu obuku prošlo oko 700 polaznika širom Srbije.


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016