SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

ISEM predstavljen na konferenciji ”Industrijska energetika i zaštita životne sredine” - IEEP


Objavljeno : 10.7.2019.

image

U organizaciji Društva Termičara Srbije u periodu od 19. do 22. juna 2019. na Zlatiboru je održana konferencija ”Industrijska energetika i zaštita životne sredine” – IEEP. Na konferenciji su se okupili stručnjaci iz Srbije i inostranstva a sa ciljem da razmene informacije i znanja o aktuelnim politikama i programima, kao i o primerima dobre prakse u ovoj oblasti. Predstavljeno preko 50 naučnih i stručnih radova.  Konferenciju su otvorili prof. dr Milan Radovanović, predsednik Društva Termičara Srbije, prof. dr Miloš Banjac, pomoćnik ministra rudarstva i energetike i prof. dr Goran Jankes , predsednik Organizacionog odbora konferencije, koji su istakli ekonomski i socijalni značaj sektora u ostvarivanju strateških ciljeva zemlje u oblasti energetike i zaštite životne sredine.

Osnovni ciljevi konferencije bili su:

* Sagledavanje postojećeg stanja u sektoru u tehničkom, tehnološkom, organizacionom i ekološkom smislu;

* Prikaz aktuelnih problema sa osvrtom na postojeću zakonsku i tehničku regulativu u regionu i EU;

* Pravci razvoja energetike sa osvrtom na najnovije smernice EU;

* Prikaz projekata energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije;

* • Donošenje zaključka konferencije.

U ime kancelarije UNDP Srbija i Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije, dosadašnje rezultate projekta „Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji“ i rada na uvođenju Informacionog sistema energetskog menadžmenta (ISEM) u javnom sektoru  predstavili su je Maja Matejić, Portfolio menadžer za energetiku i Dragan Urošević, koordinator projekta u UNDP.


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016