SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Opštine Negotin i Kovin uvode sistem energetskog menadžmenta


Objavljeno : 15.7.2019.

image

U skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije opštine Negotin i Kovin imenovale su licencirane energetske menadžere i otpočele sa izradom godišnjeg izveštaja za 2018. godinu, što je jedna od obaveza koje Zakon predviđa za sve obveznike sistema energetskog menadžmenta. Preduslov za izradu godišnjeg izveštaja je prikupljanje podataka o potrošnji i troškovima za energiju, energente i vodu u svim objektima I za sva merna mesta u nadležnosti lokalnih samouprava. Prikupljeni podaci se unose u Informacioni sistem za energetski menadžmenta (ISEM) koji je integrisan sa programom Ministarstva rudarstva i energetike za praćenje sprovođenja sistema energetskog menadžmenta (SEMIS) u kome se automatski generišu godišnji izveštaji obveznika. Unos podataka u ISEM vrše krajnji korisnici na nivou objekata pod nadzorom energetskog menadžera opštine. Za tu svrhu razvijen je jednostavan korisnički interfejs. Da bi obavljali ovaj posao, krajnji korisnici treba da prođu dvočasovnu obuku na računaru.

U petak 14 juna 2019. godine u Negotinskoj gimnaziji u Negotinu i u četvrtak 20. juna u Gimnaziji i ekonomskoj školi “Branko Radičević” u Kovinu, održane su obuke za sve korisnike Informacionog sistema za energetski menadžment (ISEM) u objektima od javnog značaja koji su u nadležnosti ovih opština. Obuku je prošlo 24 polaznika iz Negotina i 27 polaznika iz Kovina.

Obuku su držali stručnjaci Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) uz pomoć lokalnih energetskih menadžera.

Na ovaj način nastavljena je uspešna saradnja između opština Negotin i Kovin sa projektom sa UNDP/GEF projekta “Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji”. 


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016