SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Ministarstvo rudarstva i energetike i UNDP počinju uvođenje energetskog menadžmenta u opštine


Objavljeno : 23.5.2016.

image

Uvodnom radionicom o uvođenju energetskog menadžmenta u lokalnim samoupravama koja je 14. decembra 2015. godine održana u prostorijama Privredne komore Srbije započela je operativna implementacija projekta „Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji“.

 

Radionicu su organizovali Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Ministarstvo rudarstva i evergetike Republike Srbije (MRE) koji projekat sprovode u partnerstvu, ali i u saradnji sa nizom relevantnih institucija. Predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike, UNDP-a, Nemačke razvojne banke (KfW), Japanske organizacije za međunarodnu saradnju (JICA), Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u Hrvatskoj (APN) i Stalne konferencije gradova i opština Srbije (SKGO) koji su učestvovali u radionici predstavili su ne samo projekat, već i komplementarne aktivnosti u zemlji i regionu.

Svrha projekta „Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji“, koji finansiraju Globalni fond za zaštitu životne sredine (GEF) i UNDP, je uvođenje i pružanje podrške opštinama širom Srbije za uspostavljanje sistema energetskog menadžmenta (SEM), uključujući i informacioni sistem za energetski menadžment (ISEM), zatim povećanje energetske efikasnosti ulaganja u javne zgrade i komunalne usluge, kao i da se, generalno uzev, omogući njihov energetski efikasan rad, sve u skladu sa odredbama Zakona o efikasnom korišćenju energije,

Dok je cilj projekta da do decembra 2020. godine, do kada je planirano da se projekat završi, bude najmanje 30 opština u Srbiji u kojima je uspostavljen SEM i primenjen ISEM, projekat takođe nastoji da pomogne ovaj proces i u drugim opštinama Srbije. Povezane aktivnosti će obuhvatiti pripremu projekata energetske efikasnosti u javnim zgradama/objektima (tehnička identifikacija, energetske revizije, izrada investicionih paketa, itd) uz realizaciju od 0,5 miliona USD granta za 10 demonstracionih projekata iz energetske efikasnosti u opštinskim zgradama/objektima. Grant će biti kombinovan sa sredstvima iz budžetskog fonda za energetsku efikasnost i sprovodiće ga MRE u tesnoj saradnji sa UNDP.

Pored gorenavedenog, projekat će obuhvatiti opsežnu izgradnju kapaciteta u opštinama, podršku u oblasti energetske efikasnosti, kao i dalji razvoj ISEM i dodatnih softverskih alata manje složenosti za specifične zadatke energetskog menadžmenta u opštinama.

Projektni dokument i pismo sporazuma o zajedničkoj realizaciji projekta između Ministarstva rudarstva i energetike u ime Vlade Republike Srbije i UNDP potpisani su u oktobru ove godine. Sa 2.5 miliona USD direktnog finansiranja iz GEF-a i UNDP-a, ukupna vrednost projekta biće 22 miliona USD. Sredstva za sufinansiranje obezbediće srpske institucije, JICA i KfW.

Agenda radionice

Prezentacije sa radionice:

1 UNDP-GEF EE Project MRE Miloš Banjac NPD 14 12 2015

2 UNDP-GEF EE Project MRE Antonela Solujić 14 12 2015

3 UNDP-GEF EE Project MRE Dimitrije Lilić 14 12 2015

4 UNDP-GEF EE Project Goran Cacic UNDP Croatia 14 12 2015

5 UNDP-GEF EE Project Marin Mastilica APN Croatia 14 12 2015

6 UNDP-GEF EE Project JICA Dragan Urošević 14 12 2015

7 UNDP-GEF EE Project KfW Darko Ivković 14 12 2015

8 UNDP-GEF EE Project SKGO Miodrag Gluščević 14 12 2015


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016