SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Srbija uvodi sistem energetskog menadžmenta u lokalne samouprave


Objavljeno : 24.5.2016.

image

Uvodnim seminarom pod nazivom „Uspostavljanje sistema energetskog menadžmenta u jedinicama lokalne samouprave“, u organizaciji Ministarstva rudarstva i energetike (MRE) i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) koji je održan 11. aprila 2016. godine u prostorijama Kluba poslanika i predstavljanjem UNDP/GEF projekta „Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji“ započet je proces operativnog uvođenja energetskog menadžmenta u lokalnim samoupravama.

Seminar je otvorio pomoćnik ministra rudarstva i energetike, profesor Miloš Banjac i tom prilikom istakao da sistem energetskog menadžmenta ima ključno mesto u sprovođenju politike energetske efikasnosti koja je definisana Zakonom o efikasnom korišćenju energije i ispunjenju obaveza u pogledu uštede energije koje je Srbija preuzela kao članica Energetske zajednice. Seminar predstavlja pripremnu aktivnost za početak uvođenja sistema energetskog menadžmenta u jedinicama lokalne samouprave na osnovu Zakona o efikasnom korišćenju energije i nedavno usvojenih podzakonskih akata koji bliže uređuju ovu oblast. Po Zakonu, jedinice lokalne samouprave sa više od 20.000 stanovnika su obveznici sistema energetskog menadžmenta, što znači da imaju obavezu da imenuju potreban broj energetskih menadžera, donose plan i program energetske efikasnosti, sprovode mere energetske efikasnosti, dostavljaju godišnje izveštaje o potrošnji primarne energije i realizuju planirani cilj uštede energije koji je propisan Uredbom o utvrđivanju godišnjih ciljeva uštede energije.

Pripremne aktivnosti koje su obuhvatale razvoj zakonskog okvira i podizanje institucionalnih kapaciteta za sprovođenje energetskog menadžmenta u Srbiji realizovane su u periodu od 2009. do 2016. godine uz podršku Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA), a nastavak podrške lokalnim samoupravama biće obezbeđen u okviru UNDP/GEF projekta. U svom pozdravnom obraćanju učesnicima, predstavnik JICA, gospodin Ryohei Anzai je istakao uspešnu saradnju sa MRE i UNDP.

Skupu se obratio i dekan Mašinskog fakulteta profesor Radivoje Mitrović koji je objasnio da je Mašinski fakultet u Beogradu ovlašćen od strane Ministarstva da vrši teorijsku i praktičnu obuku za energetskih menadžera i ovlašćenih energetskih savetnika u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast. Profesor Mitrović je istakao važnost donacije Japanske agencije za međunarodnu saradnju u opremi i mernim sistemima za opremanje posebne laboratorije na Mašinskom fakultetu koja će služiti za praktičnu obuku energetskih menadžera.

Pomoćnik ministra, Miloš Banjac sa saradnicima detaljno je predstavio osnovne elemente sistema i obaveze koje sistem postavlja pred jedinice lokalne samouprave. Profesor Banjac je istakao da su se stekli svi potrebni pravni uslovi za početak uvođenja sistema jer su usvojeni svi neophodni podzakonski akti. Ciljevi uvođenja sistema su da se ostvare uštede energije i troškova za energiju u sektoru javne potrošnje, da se o tome obaveštava ministarstvo kao institucija koja je odgovorna za kreiranje energetske politike i da se doprinese postizanju ukupnog cilja za uštedu energije na koji se Srbija, kao članica Energetske zajednice, obavezala.

Šef grupe za energetski menadžment, Vesna Rodić u svojoj prezentaciji je detaljno objasnila organizacionu strukturu energetskog menadžmenta, koja pravna lica su obveznici sistema i koji su njihovi zadaci, dok je koordinator projekta u UNDP, Dragan Urošević predstavio smernice za izradu godišnjeg izveštaja o ostvarivanju ciljeva uštede energije i način popunjavanja obrazaca za dostavljanje podataka.

UNDP/GEF projekat predstavila je Maja Matejić, portfolio menadžer za energetiku u UNDP, i istakla da projekat zajednički sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Ministarstvo rudarstva i energetike, a finansirju ga Globalni fond za zaštitu životne sredine (GEF) i UNDP sa 2,5 miliona dolara. Svrha ovog projekta, koji traje do decembra 2020. godine, je povećanje ulaganja u energetsku efikasnosti javnih zgrada i u komunalnih usluga, kao i da se dobrim upravljanjem unapredi njihova energetska i troškovna efikasnost. Projektni dokument i pismo sporazuma o zajedničkoj realizaciji projekta između Ministarstva rudarstva i energetike u ime Vlade Republike Srbije i UNDP potpisani su u oktobru 2015. godine. Planirano je da najmanje 30 opština bude podržano u sprovođenju zakonske obaveze uvođenja sistema energetskog menadžmenta i pratećeg informacionog sistema. Takođe, u okviru projekta predviđen je i grant od pola miliona dolara za kofinansiranje projekta energetske efkasnosti u deset opština. Grant će biti kombinovan sa sredstvima Budžetskog fonda i sprovodiće ga MRE u saradnji sa UNDP. Pored navedenog, projekat će obuhvatiti i dalji rad na unapređenju zakonodavnog okvira i podizanju kapaciteta na centralnom i lokalnom nivou za sprovođenje energetskog menadžmenta.

Šef odseka za energetsku efikasnost, Antonela Solujić predstavila je upravo objavljeni Javni poziv Ministarstva rudarstva i energetike za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2016. godini u jedinicama lokalne samouprave. Gospođa Solujić je objasnila kakvi projekti dolaze u obzir za finansiranje, uslove i način na koji lokalne samouprave treba da se prijave za dodelu bespovratnih sredstava.

Prezentacije:

1. Sistem energetskog menadžmenta u Srbiji, prof. Miloš Banjac, pomoćnik ministra, MRE

2. Obaveze jedinica lokalne samouprave kao obveznika sistema, Vesna Rodić, rukovodilac grupe za energetski menadžment, MRE

3. Smernice za izradu godišnjeg izveštaja jedinica lokalne samouprave, Dragan Urošević, koordinator projekta, UNDP

4. UNDP/GEF projekat, Maja Matejić, portfolio menadžer za energetiku, UNDP

5. Budžetski fond za unapređenje energetske efikasnosti, Antonela Solujić, šef odseka za energetsku efikasnost, MRE


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016