SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Dalji razvoj saradnje između Privredne komore Srbije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj


Objavljeno : 24.5.2016.

image

Stalna predstavnica Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, gospođa Irena Vojačkova Solorano i predsednik Privredne komore Srbije (PKS), gospodin Marko Čadež potpisali su 27. aprila 2016. godine u prostorijama Privredne komore Srbije Memorandum o razumevanju u vezi sa saradnjom dveju organizacija u različitim oblastima od zajedničkog interesa. Potreba za formalizacijom ove saradnje je veoma izražena s obzirom na podudarnost misija i ciljeva obe organizacije čime će se poboljšati efikasnost i koordinacija njihovih razvojnih aktivnosti.

Ovaj memorandum ima za cilj da definiše okvir saradnje i objedini namere obe organizacije da se zajednički rade na rešavanju ključnih razvojnih pitanja u Srbiji, kao što su inkluzivni i održivi ekonomski razvoj uključujući i razvoj malih i srednjih preduzeća kroz podizanje proizvodnih kapaciteta čime se otvaraju radna mesta i obezbeđuje egzistencija zaposlenih, iskorenjivanje siromaštva, zaštita životne sredine; ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promena, smanjenje rizika, prevencija i otpornost zajednica na prirodne i druge katastrofe; podsticanje odgovornog upravljanja i izgradnje kapaciteta na svim nivoima, itd. Takođe saradnja će obuhvatiti promovisanje regionalne saradnje i ekonomskih integracija i pokretanje zajedničkih inicijativa sa ciljem udruživanja napora PKS i UNDP da efikasnije koriste raspoloživa finansijska sredstva kako bi se suočile sa izazovima izazovima u energetskom i drugim sektorima srpske privrede.

U tom smislu saradnja će naročito uključivati, ali se neće ograničavati samo na sledeće oblasti: energetika (posebno energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije), poljoprivreda, vodoprivreda, šumarstvo, usluge, trgovina i preduzetništvo, zaštita životne sredine i informacione i komunikacione tehnologije.

Predsednik PKS, gospodin Marko Čadež je svojoj uvodnoj reči istakao da je dosadašnji zajednički rad na projektima energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije jasno pokazao da je novi pristup potrošnji energije i unapređenje energetske efikasnosti od suštinskog su značaja za jačanje konkurentnosti, rast i opstanak srpske privrede. Namera je da se Uspešna saradnja PKS i UNDP-a nastavi i u sektorima poljoprivrede, usluga, tehnologije, ekologije, jačanja preduzetništva, razvoja malih i srednjih preduzeća. Aktivnosti će biti obuhvatiti promovisanje regionalne saradnje i ekonomskih integracija, kao i pokretanje zajedničkih inicijativa i projekata.

U svom obraćanju prisutnima, gospođa Irena Vojačkova Solorano naglasila je dosadašnju uspešnu saradnju dveju organizacija i Ministarstva rudarstva i energetike na sprovođenju dva UNDP projekta iz oblasti energetike a koji se finansiraju iz sredstava Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF). Takođe gospođa Solorano je izrazila nadu da će se ova uspešna saradnja nastaviti za sve vreme trajanja projekata i da će uspešan model ove saradnje biti repliciran kroz nove projekte koje će zajednički inicirati PKS i UNDP, kako u oblasti energetike tako i u drugim oblastima.


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016