SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Budući energetski menadžeri u lokalnim samoupravama obučeni da koriste ISEM


Objavljeno : 6.7.2016.

image

U okviru obuke energetskih menadžera u lokalnim samoupravama koja je sprovedena na Mašinskom fakultetu u Beogradu, u periodu od 20. do 26. juna 2016. godine, prva grupa od 37 polaznika stekla je potrebna znanja za korišćenje Informacionog sistema za energetski menadžment (ISEM). Deo obuke za korišćenje ISEM-a obuhvatao je 2 sata teorijske nastave, 2 sata vežbe na računaru i 2 sata praktične provere znanja na računaru. Obuke su držali predstavnici Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Maja Matejic i Dragan Urošević.

Informacioni sistem za energetski menadžment (ISEM) je računarski program, odnosno internet aplikacija, koja služi kao osnovni alat za podršku sistemu energetskog menadžmenta u javnim i komercijalnim zgradama. ISEM je doniran Republici Srbiji u okviru projekta „Uvođenje sistema energetskog menadžmenta u javnim zgradama u Srbiji“, koji su u periodu od 2013. do 2016. godine zajednički sproveli Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije i UNDP. Nakon jednogodišnjeg testiranja u nekoliko pilot opština ISEM je prilagođen za upotrebu u Srbiji i propisan od strane Ministarstva rudarstva i energetike kao jedan od obaveznih alata za energetski menadžment u opštinama. Dalji razvoj softvera sprovodiće se u okviru projekta „Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji“ koji će zajednički sprovoditi Ministarstvo rudarstva i energetike i UNDP, a u periodu od 2015. do 2020. godine. Projekat se finansira sredstvima Globalnog fonda za životnu sredinu i UNDP. Predviđeno je da se u okviru projekta izvrši nadgradnja ISEM-a, koja će uključuiti razvoj novih modula za komunalne usluge, kao i razvoj novih i usavršavanje postojećih funkcionalnosti u okviru modula za javne zgrade. Budući razvoj ISEM-a vršiće se na način da se obezbedi visok nivo kompatibilnosti sa ostalim softverskim alatima koje koristi Ministarstvo rudarstva i energetike.

ISEM je namenjen prvenstveno za praćenje i analizu podataka o potrošnji i troškovima za energiju, energente i vodu u javnim zgradama u nadležnosti lokanih samouprava, Pokrajine, odnosno Republike. Kao takav, ISEM će se koristiti za formiranje nacionalne baze o ostvarenoj potrošnji energije, energenata i vode u javnim zgradama. Ipak, bez obzira na osnovnu namenu, njegovo konceptualno rešenje je fleksibilno što omogućava da se jednako uspešno koristi i za zgrade u nadležnosti drugih institucija i organizacija, indirektnih budžetskih korisnika, komercijalne zgrade i zgrade javnih preduzeća.

Polaznici obuke obučeni su da formiraju objekte i njihove korisnike, snabdevače i njihove energente, merna mesta, fakture za energiju i vodu i korisnike sistema na nivou objekata. Takođe, polaznici su obučeni da vrše unos različitih sporo i brzopromenljivih podataka u sistem.


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016