SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Druga obuka za energetske menadžere u opštinama


Objavljeno : 1.11.2016.

image

U periodu od trećeg do desetog oktobra 2016. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu, u skladu sa planom održan je prvi deo drugog ciklusa obuka za buduće energetske menadžere u lokalnim samoupravama. Obuku je pohađalo 43 polaznika iz svih krajeva Srbije. Ova obuka održana je na osnovu javnog poziva zainteresovanim polaznicima koji je u avgustu objavio Mašinski fakultet u Beogradu kao institucija koja je na osnovu odluke Ministarstva rudarstva i energetike ovlašćena za obavljanje poslova obuke energetskih menadžera i energetskih savetnika  (Službeni glasnik RS, broj 95/15).

Drugi ciklus obuka otvorili su pomoćnik ministra rudarstva i energetike profesor Miloš Banjac i dekan Mašinskog fakulteta, profesor Radivoje Mitrović, koji su pozdravili polaznike i poželeli im puno uspeha u obuci i daljem radu o oblasti energetskog menadžmenta.

Provera stečenih znanja polaznika vrši se nakon sprovedene teorijske, praktične i obuke za korišćenje specijalizovanih softvera, pri čemu polaznici moraju da zadovolje uslove o prisustvovanju predavanjima utvrđene Pravilnikom. Provera znanja iz praktične obuke se sprovodi na laboratorijskoj opremi a provera znanja za korišćenje specijalizovanih softvera na računaru, čime se završava prvi deo obuke.

Pored prikupljanja podataka u vezi sa potrošnjom energije u najvažnije obaveze energetskog menadžera spada priprema programa energetske efikasnosti, planova energetske efikasnosti i godišnjih izveštaja o ostvarivanju cilja obveznika sistema. Zbog toga je drugi deo obuke posvećen izradi programa, planova i godišnjih izveštaja obveznika sistema, koje polaznici obuke treba da izrade uz pomoć mentora.

Nakon uspešno završenog prvog i drugog dela obuke, polaznici obuke stiču pravo da polažu ispit za energetskog menadžera. Ispit se polaže u vidu testa. Test se vrednuje sa najviše 100 bodova. Smatra se da je kandidat položio ispit ako je na testu ostvario najmanje 70 bodova.

Polaganje ispita i vršenje obuke biće jednoobrazno za celu teritoriju Srbije, a Ministarstvo će izdati odgovarajuću licencu energetskog menadžera licima koja polože stručni ispit.


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016