SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Raspisan javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava


Objavljeno : 5.11.2016.

image

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije raspisalo je javni poziv za finansiranje projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u jedinicama lokalne samouprave. Poziv je otvoren do 24. novembra 2016.godine.


Cilj javnog poziva je unapređenje energetske i troškovne efikasnosti u objektima (zgradama) od javnog značaja, koji su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Ukupna sredstva opredeljena za finansiranje projekata energetske efikasnosti po javnom pozivu čine bespovratna finansijska sredstava koje obezbeđuju Globalni fond za životnu sredinu (u daljem tekstu: GEF) i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) kroz Projekat „Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji“ u ukupnom iznosu od 0,5 miliona USD i bespovratna sredstva iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti u javnom sektoru u ukupnom iznosu od 2.500.000 RSD, a u skladu sa Programom finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2016. godini koji sprovodi Ministarstvo rudarstva i energetike.


Na javni poziv mogu se prijaviti sve lokalne samouprave i to sa jednim projektom. Prihvatljivi projekti moraju obuhvatiti sledeće mere energetske efikasnosti:

 1. ugradnja kotlova na biomasu;
 2. unapređenje termotehničkih sistema u zgradama putem:
  1. zamene sistema ili dela sistema grejanja efikasnijim sistemom,
  2. zamene ili ugradnje efikasnih sistema za klimatizaciju,
  3. ugradnje toplotnih pumpi;
 3. kombinovane mere:
  1. iz tačke 1) i/ili 2) i
  2. zamena spoljnih prozora i vrata i/ili unapređenja postojeće termičke izolacije zidova, krova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova i podova na tlu, kao i ostalih zidova prema negrejanom prostoru (termički omotač zgrade);
  3. ugradnja termo solarnih kolektora za grejanje potrošne tople vode.

Kriterijumi za izbor projekata su:

 1. smanjenje emisije CO2;
 2. vrsta mere unapređenja energetske efikasnosti u skladu sa odeljkom I. Javnog poziva;
 3. sopstveno učešće u finansiranju projekata;
 4. vrsta zgrade ili zgrada koje se nalaze na istoj lokaciji;
 5. korišćenje sredstava Budžetskog fonda u poslednje 3 godine;
 6. potpisana povelja gradova i opština o energetskoj efikasnosti: „Energetski svesni i efikasni”.

Javni poziv
http://mre.gov.rs/javni-pozivi.php


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016