SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Predstavljen javni poziv u Čačku


Objavljeno : 15.11.2016.

image

U četvrtak, 3. novembra 2016. godine u prostorijama Gradske uprave u Čačku održana je prva u nizu prezentacija Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u jedinicama lokalne samouprave. U sali punoj zainteresovanih predstavnika lokalnih samouprava iz zapadne i jugozapadne Srbije i njihovih javno komunalnih preduzeća predstavnici Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Ministarstva rudarstva energetike Republike Srbije predstavili su Projekat u okviru koga se realizuje javni poziv, a zatim i sam poziv.

Skup je otvorila Mirjana Đoković, pomoćnik gradonačelnika grada Čačka, i tom prilikom pozdravio prisutne. Nakon pozdravne reči koju ju prisutnima uputila Dragana Jović, savetnik u Ministarstvu rudarstva i energetike, Dragan Urošević, koordinator projekta UNDP „Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji” najpre je upoznao prisutne sa projektom, a zatim i sa detaljima javnog poziva. Njemu su se u prezentaciji konkursa i njegovih detalja, ali i u odgovorima na brojna pitanja zainteresovanih predstavnika lokalnih samouprava, pridružili Aleksandar Puljević i Dejan Kocić, samostalni savetnici u Ministarstvu rudarstva energetike Republike Srbije koje realizuje poziv. 

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u jedinicama lokalne samouprave raspisalo je Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije kako bi pružilo podršku lokalnim samoupravama za unapređenje energetske i troškovne efikasnosti javnih zgrada u njihovoj nadležnosti. Prihvatljivi projekti moraju imati visok potencijal za uštedu energije i ekvivalentnog CO2, odnosno moraju obuhvatiti jednu ili više navedenih mera energetske efikasnosti:

 1. ugradnja kotlova na biomasu;
 2. unapređenje termotehničkih sistema u zgradama putem:
  1. zamene sistema ili dela sistema grejanja efikasnijim sistemom,
  2. zamene ili ugradnje efikasnih sistema za klimatizaciju,
  3. ugradnje toplotnih pumpi;
 3. kombinovane mere:
  1. iz tačke 1) i/ili 2) i
  2. zamena spoljnih prozora i vrata i/ili unapređenja postojeće termičke izolacije zidova, krova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova i podova na tlu, kao i ostalih zidova prema negrejanom prostoru (termički omotač zgrade);
  3. ugradnja termo solarnih kolektora za grejanje potrošne tople vode.

Bespovratna finansijska sredstava za realizaciju poziva u iznosu od 0,5 miliona USD obezbeđuju Globalni fond za životnu sredinu (GEF) i UNDP kroz projekat „Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji“ kao i Ministarstvo rudarstva i energetike preko Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti u javnom sektoru u ukupnom iznosu od 2.500.000 RSD, a u skladu sa Programom finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2016. godini koji sprovodi ovo ministarstvo. Poziv je otvoren je do 24. novembra 2016. godine.


Kompletna dokumentacija i informacije o Javnom pozivu nalaze se na internet prezentaciji Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije (http://mre.gov.rs/javni-pozivi.php ) kao i na sajtu projekta, na linku (http://ems-undp.rs/sr-Latn-RS/Pages/Details/3 ).


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016