SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Počele obuke za energetske menadžere za oblast energetika zgrada


Objavljeno : 12.3.2017.

image

U periodu od 27. februara do 4. marta 2017. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu, održana je prva u nizu obuka za buduće energetske menadžere za oblast energetika zgrada. Obuku je pohađalo 27 polaznika iz svih krajeva Srbije. Ova obuka održana je na osnovu javnog poziva za prijavljivanje kandidata za obuku za energetske menadžere za obveznike sistema energetskog menadžmenta sa pretežnom delatnošću u sektoru trgovine i usluga, kao i za organe državne uprave i druge organe Republike Srbije, organe autonomne pokrajine, kao i javne službe i javna preduzeća koja ne obavljaju delatnost u proizvodnom sektoru (energetski menadžeri za oblast energetike zgrada) koji je u novembru 2016. godine objavio Mašinski fakultet u Beogradu kao institucija koja je na osnovu odluke Ministarstva rudarstva i energetike ovlašćena za obavljanje poslova obuke energetskih menadžera i energetskih savetnika (Službeni glasnik RS, broj 95/15).

Obuka za energetske menadžere za oblast za oblast energetike zgrada, održana u potpunosti u skladu programom i pravilima propisanim Pravilnikom o načinu sprovođenja i sadržini programa obuke za energetskog menadžera, troškovima pohađanja obuke, kao i bližim uslovima, programu i načinu polaganja ispita za energetskog menadžera (Sl. glasnik RS, br. 12/15).

Na početku obuke polaznicima su se obratili pomoćnik ministra rudarstva i energetike profesor Miloš Banjac i dekan Mašinskog fakulteta, profesor Radivoje Mitrović, koji su pozdravili polaznike i poželeli im puno uspeha u obuci i daljem radu o oblasti energetskog menadžmenta.

Obuka je obuhvatila tri celine: teorijsku nastavu, laboratorijske vežbe i obuku za korišćenje specijalizovanih softvera za energetski menadžment. Između ostalog, polaznici su imali priliku da steknu potrebna znanja za korišćenje Informacionog sistema za energetski menadžment (ISEM). Deo obuke za korišćenje ISEM-a obuhvatao je 2 sata teorijske nastave, 2 sata vežbe na računaru i 2 sata praktične provere znanja na računaru. Obuke su držali predstavnici Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Maja Matejić i Dragan Urošević.

Provera stečenih znanja polaznika vršiće se nakon sprovedene obuke pri čemu polaznici moraju da zadovolje uslove o prisustvovanju predavanjima utvrđene.

Nakon uspešno završene obuke, polaznici obuke stiču pravo da polažu stručni ispit za energetskog menadžera. Ispit se polaže u vidu testa. Test se vrednuje sa najviše 100 bodova. Smatra se da je kandidat položio ispit ako je na testu ostvario najmanje 70 bodova.

 

Polaganje ispita i vršenje obuke biće jednoobrazno za celu teritoriju Srbije, a Ministarstvo će izdati odgovarajuću licencu energetskog menadžera licima koja polože stručni ispit.


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016