SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Potpisani ugovori o finansiranju projekata energetske efikasnosti u lokalnim samoupravama


Objavljeno : 23.4.2017.

image

U četvrtak, 20. aprila 2017. godine u prostorijama Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić potpisao je s predstavnicima lokalnih samouprava ugovore o dodeli bespovratnih sredstava za kofinansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti u javnim zgradama u njihovoj nadležnosti. 

Ukupno je dodeljeno 25 miliona dinara iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti i 500.000 USD iz sredstava Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF). Ceremoniji su, pored  ministara rudarstva i energetike, gospodina Aleksandara Antića, prisustvovali, stalna koordinatorka UN i stalna predstavnica UNDP u Srbiji, gospođa Karla Heršej, zamenica stalne predstavnice UNDP, gospođa Steliana Nedera, pomoćnik ministra rudarstva i energetike, gospodin Miloš Banjac, predsednici trinaest izabranih opština i brojni međunarodni predstavnici, kao i predstavnici institucija republike Srbije, stručne javnosti i mediji. 

Sredstva su dodeljena na osnovu rezultata javnog poziva lokalnim samoupravama koji je Ministarstvo rudarstva i energetike raspisalo oktobra prošle godine. Čak 35 lokalnih samouprava prijavilo se na poziv a višečlana komisija, sačinjena od predstavnika Ministarstva rudarstva i energetike i UNDP-a, kojom je predsedavala državni sekretar Mirjana Filipović i koja je radila uz tehničku podršku stručnog konsultanta koju je obezbedio UNDP, vrednovala je prispele predloge projekata prema postavljenim kriterijumima među kojima je najvažniji smanjenje emisije CO2 nakon implementacije projekta. Izabrano je 13 najbolje rangiranih projekata koji su zadovoljili uslove javnog poziva: Žagubica, Raška, Knjaževac, Lapovo, Šabac, Medveđa, Ljubovija, Lučani, Pećinci, Svilajnac, Žabari, Kruševac i Velika Plana.

U svom obraćanju predstavnicima lokalnih samouprava ministar Antić je istakao “Realizacija ovog javnog poziva predstavlja nastavak uspešne saradnje sa UNDP koji je omogućio ovaj javni poziv učešćem sa 50% sredstava a ostalo se finansira iz budžeta republike Srbije i kontribucije lokalnih samouprava. Značaj ovih projekata je višestruk. Meni je najznačajnija promocija energetske efikasnosti kao nečeg što treba da bude naša najznačajnija tema u budućnosti“. Ministar Antić je takođe naglasio: “Radujem se nastavku saradnje sa UNDP, mi sa njima radimo  projekte u jednom širem okviru, u okviru ukupnog energetskog menadžmenta što je za nas važno jer sve lokalne samouprave, svi pravni subjekti, sve kompanije u Srbiji moraju da razumeju da energetski menadžment nije naš hir, i nije nešto što smo mi uveli u zakon da bi im dodatno administrirali, već upravo potreba da se energetski menadžment shvati i razume kao jedan trend koji postoji u čitavom razvijenom svetu i koji se tamo pokazao i dao rezultat“.

Stalna koordinatorka UN i stalna predstavnica UNDP u Srbiji, gospođa Karla Heršej, istakla je da je obradovana činjenicom da se 35 lokalnih samouprava javilo na ovaj javni poziv što ukazuje na veliki interes za obnovljive izvore energije i energetski menadžment na lokalnom nivou. Takođe je istakla da UNDP snažno podržava Srbiju u dostizanju cilja od 9% uštede energije u bruto finalnoj potrošnji do 2018. godine na koji se obavezala kao članica Energetske zajednice jugoistočne Evrope svojim Akcionim planom energetsku efikasnost. UNDP kao razvojna agencija sa velikim iskustvom u ovoj oblasti, daje svoj konkretan doprinos kroz projekte koje trenutno implementira u Srbiji u saradnji sa nadležnim institucijama.

Pomoćnik ministra energetike i nacionalni direktor projekta „Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji” gospodin Miloš Banjac prikazao je dosadašnje rezultate projekta, objasnio svrhu uvođenja sistema energetskog menadžmenta u lokalnim samoupravama kao i detalje projekata za čije kofinansiranje su potpisani ugovori. U svom izlaganju je naglasio da su u saradnji sa UNDP realizovane obuke i ispiti za energetske menadžere u lokalnim samoupravama i zgradama, kao i da lokalne samouprave jedna po jedna imenuju licencirane energetske menadžere i da se očekuje da se ovaj trend ubrza ove godine. Takođe, istakao je važnost demonstracionih projekata koji će se realizovati nakon potpisivanja ugovora, čime će se obezbediti ušteda emisije CO2 od oko 1500 tona godišnje. Posebno je naglasio da su sredstva odobrena za čak 6 projekata prelaska na grejanje na biomasu čime se kapacitet ovakvih postrojenja u Srbiji podiže za dodatnih 2.5 MW. 


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016