SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Kragujevac: Obuka za korisnike ISEM-a u javnim objektima


Objavljeno : 13.11.2017.

image

U četvrtak i petak,  9. i 10. novembra  2017. u II Tehničkoj školi u Kragujevcu, održana je  dvodnevna obuka za sve korisnike Informacionog sistema za energetski menadžment (ISEM) u objektima od javnog značaja koji su u nadležnosti grada Kragujevca. 

Tokom obuke, sedamdeset korisnika iz osnovnih i srednjih škola, dečijih vrtića, gradskih uprava, javnih  i komunalnih preduzeća, mesnih zajednica, kulturnih institucija sa teritorije grada Kragujevca  osposobljeni su za prikupljanje i unos podataka u Informacioni sistem za energetski menadžment (ISEM).

Polaznici obuke su lica koja su ispred indirektnih korisnika budžeta grada Kragujevca zadužena za prikupljanje i unos podataka koji se odnose na  potrošnju i troškove za energiju, energente  i  vodu u objektima za koje su imenovani. Podaci se unose sa faktura snabdevača za konkretne objekte. Uneti podaci će koristiti nadležni za objekat za praćenje i analizu potrošnje i troškova za energiju, energente i vodu, kao i za identifikaciju mogućih projekata unapređenja energetske efikasnosti objekata. 

Takođe, ovako prikupljeni podaci za sve javne objekte u Kragujevcu, služiće za izradu godišnjeg izveštaja o potrošnji energije koji je grad Kragujevac dužan da podnese Ministarstvu rudarstva i energetike, u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije. Pored toga, podaci će služiti i za praćenje realizacije cilja uštede energije od strane obveznika sistema energetskog menadžmenta koji na godišnjem nivou propisuje Vlada Republike Srbije.

Obuku su držali stručnjaci Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a u okviru UNDP/GEF projekta “Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji”.

Obuci je prethodio sastanak između predstavnika Grada Kragujevca i UNDP. Sastanku su prisustvovali zamenik gradonačelnika Kragujevca, Ivica Momčilović, član gradskog veća za investicije i upravljanje projektima, Minja Obradović, načelnik u gradskoj upravi Nataša Pešić Radosavljević, energetski menadžer Kragujevca, Ana Radojević i portfolio menadžer za energetiku UNDP, Maja Matejić. Na sastanku je dogovorena dalja saradnja između Grada Kragujevca i UNDP/GEF Projekta na daljem razvoju Sistema energetskog menadžmenta u Kragujevcu.


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016