SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Potpisan Memorandum sa 29 lokalnih samouprava o uvođenju ISEM-a i korišćenju biomase


Objavljeno : 5.12.2017.

image

U utorak, 28. novembra 2017. godine, u zgradi Ujedinjenih nacija u Beogradu 29 lokalnih samouprava  izabranih na Javnom pozivu za podršku jedinicama lokalne samouprave u uvođenju sistema energetskog menadžmenta i korišćenju lokalno raspoložive biomase potpisalo je Memorandum o saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj. 

Očekivani ishod ovog Memoranduma je ekonomski rast i održivi razvoj Srbije kroz unapređenje energetske efikasnosti i intenzivnije korišćenje obnovljivih izvora energije u finalnoj potrošnji energije, kao i kroz podizanje javne svesti i dijaloga u Srbiji o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije.

Javni poziv za podršku jedinicama lokalne samouprave u uvođenju sistema energetskog menadžmenta i korišćenju lokalno raspoložive biomase za proizvodnju energije realizovan je prošlog leta. Predmet Javnog poziva je pružanje tehničke pomoći za:

1) Izradu godišnjeg izveštaja o ostvarivanju ciljeva uštede energije za JLS kao Obveznike sistema a u skladu sa „Pravilnikom o obrascu godišnjeg izveštaja o ostvarivanju ciljeva uštede energije“ („Službeni glasnik RS”, broj 32/16 od 30.3.2016. godine i stupio je na snagu 7.4.2016. godine) za 2016. i 2017. godinu; 

2) Izradu programa energetske efikasnosti za JLS (u daljem tekstu: Program) u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS”, broj 25/13) sa potprogramom analize raspoloživog potencijala i iskorišćenja biomase u energetske svrhe na teritoriji JLS;

3) Obuke korisnika u objektima od javnog značaja, koji su u nadležnosti JLS, za korišćenje i unos podataka u ISEM;

4) Izradu inventara kotlovskih postrojenja u objektima od javnog značaja, koji su u nadležnosti JLS;

5) Obuku o finansiranju projekata proizvodnje energije iz biomase na poljoprivrednim gazdinstvima (sa posebnim fokusom na mehanizme koji su definisani u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć za ruralni razvoj -IPARD program za 2014-2020);

6) Obuku o energetskim zasadima (lokalni potencijali i specifičnosti uzgajanja, načini korišćenja, podsticaji, preporuke proizvođačima i lokalnim samoupravama i dr.).

UNDP će snositi troškove konsultanata koji će biti angažovani za izradu godišnjih izveštaja, izradu programa energetske efikasnosti, obuke korisnika i mentorskog rada sa korisnicima objekata od javnog značaja, koji su u nadležnosti JLS, za korišćenje i unos podataka u ISEM, izradu inventara kotlova, obuke o finansiranju projekata proizvodnje energije iz biomase na poljoprivrednim gazdinstvima i obuke o energetskim zasadima.

Predstavnicima JLS obratili su se Miloš Banjac, pomoćnik ministra, Ministarstvo rudarstva i energetike, Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO, i Steliana Nedera, zamenica stalne predstavnice UNDP u Srbiji koji su ukazali na značaj aktivnosti predviđenih javnim pozivom. Maja Matejić, menadžer portfolia za energetiku UNDP objasnila je način i predviđenu dinamiku sprovođenja aktivnosti. U ime JLS prisutnima se obratio Vladimir Gak, predsednik opštine Inđija, koji je istakao da je poboljšanje energetske efikasnosti javnih objekata i komunalnih usluga put ka značajnoj uštedi u budžetima lokalnih samouprava.

Memorandum o saradnji je potpisan između UNDP i sledećih JLS: Aleksandrovac, Alibunar, Apatin, Bajina Bašta, Bačka Palanka, Bečej, Crveni Krst (Niš), Ćuprija, Gornji Milanovac, Inđija, Ivanjica, Kladovo, Knjaževac, Lebane, Lučani, Petrovac na Mlavi, Priboj, Raška, Savski Venac (Belgrade), Senta, Surdulica, Svilajnac, Šid, Trstenik, Velika Plana, Veliko Gradište, Vladičin Han, Vlasotince, Vrnjačka Banja.


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016