SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Srem se uključuje u sistem energetskog menadžmenta


Objavljeno : 18.2.2018.

image

U Sremskoj Mitrovici održane su dve obuke za korisnike Informacionog Sistema za energetski menadžment (ISEM) u objektima od javnog značaja koji su u nadležnosti lokalnih samouprava iz Sremskog okruga (Sremska Mitrovica, Ruma, Šid, Stara Pazova, Irig i Pećinci).

Prva obuka, održana je 11. januara 2018. u okviru sastanka Međuopštinske radne grupe za energetsku efikasnost i obnovljive izvore. Obuci su prisustvovali i budući energetski menadžeri iz sremskih opština koje su po Zakonu o efikasnom korišćenju energije obveznici sistema energetskog menadžmenta (Sremska Mitrovica, Šid, Ruma, Stara Pazova i Inđija). Na ovoj obuci polaznici su dobili detaljnije informacije o Sistemu energetskog menadžmenta (uspostavljanje, subjekti sistema, obveznici sistema, organizaciona struktura, obaveze obveznika sistema, obuka energetskih menadžera i energetskih savetnika, itd.) i softverskim paketima koji se koriste kao informatička podrška sistemu (ISEM i SEM), kao i uputstva za korišćenje softverskih alata pri izradi godišnjih izveštaja.

Druga obuka održana je 9. februara 2018. godine i obuhvatila je lica koji su ispred korisnika  budžeta lokalnih samouprava iz Srema zadužena za prikupljanje i unos podataka koji se odnose na  potrošnju i troškove za energiju, energente  i  vodu u objektima za koje su imenovani. Tokom obuke, četrdeset korisnika iz osnovnih i srednjih škola, dečijih vrtića, gradskih uprava, javnih  i komunalnih preduzeća, mesnih zajednica, kulturnih institucija u nadležnosti lokalnih samouprava iz Srema osposobljeni su za prikupljanje i unos podataka u Informacioni sistem za energetski menadžment (ISEM). Uneti podaci će služiti za monitoring potrošnje i troškova za energiju kao i za pripremu godišnjeg izveštaja lokalne samouprave o potrošnji energije, praćenje realizacije godišnjeg cilja uštede energije koji propisuje Vlada republike Srbije. Obuka je obuhvatila i praktičnu vežbu sa unosom podataka u sistem.


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016