SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

U Pančevu održana četvrta obuka za korisnike ISEM-a u javnim objektima


Objavljeno : 3.4.2018.

image

U utorak i sredu, 27. i 28. februara 2018. u Tehničkoj školi “23.Maj”, održana je dvodnevna obuka za sve korisnike Informacionog sistema za energetski menadžment (ISEM) u objektima od javnog značaja koji su u nadležnosti grada Pančeva.

Pančevo je među prvim gradovima koji je imenovao energetskog menadžera i otpočeo uvođenje sistema energetskog menadžmenta i aktivnosti propisane Zakonom o efikasnom korišćenju energije.

Tokom obuke, devedeset korisnika iz osnovnih i srednjih škola, dečijih vrtića, gradskih uprava, javnih i komunalnih preduzeća, mesnih zajednica, kulturnih institucija u nadležnosti grada Pančeva osposobljeni su za prikupljanje i unos podataka u Informacioni sistem za energetski menadžment (ISEM). Uneti podaci će služiti za monitoring potrošnje i troškova za energiju kao i za pripremu godišnjeg izveštaja lokalne samouprave o potrošnji energije, praćenje realizacije godišnjeg cilja uštede energije koji propisuje Vlada republike Srbije.

Polaznici obuke su lica koja su ispred korisnika budžeta grada Pančeva zadužena za prikupljanje i unos podataka koji se odnose na potrošnju i troškove za energiju, energente  i  vodu u objektima za koje su imenovani. Ovo je četvrta po redu obuka za ovu kategoriju korisnika sistema.

Obuku su držali stručnjaci Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a u okviru UNDP/GEF projekta “Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji”.

Obuci je prethodilo potpisivanje memorandum o saradnji između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i grada Pančeva. Saradnja se odnosi na unapređenje sistema energetskog menadžmenta u Pančevu, a sprovodi se kroz implementaciju UNDP projekta energetske efikasnosti (EE) u Srbiji u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike Republike Srbije.


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016