SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Potpisan Memorandum o saradnji između UNDP i Grada Kragujevca


Objavljeno : 4.4.2018.

image

U ponedeljak, 12. marta 2018. godine u 12 časova, u Sali Gradske uprave grada Kragujevca, svečano je potpisan Memorandum o saradnji između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i lokalne samouprave – Grada Kragujevca.

Saradnja se odnosi na unapređenje sistema energetskog menadžmenta u Pančevu, a sprovodi se kroz implementaciju UNDP projekta energetske efikasnosti (EE) u Srbiji u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike Republike Srbije.

Osnovni cilj EE projekta je da podrži uvođenje sistema energetskog menadžmenta (SEM) u opštinama, uključujući informacioni sistem energetskog menadžmenta (ISEM) kako bi se povećao nivo investicija u EE u javnim zgradama i komunalnim uslugama, i kako bi se povećala njihova energetska i troškovna efikasnost.

Memorandum o saradnji su potpisali gospođa Stelijana Nedera, zamenica stalnog predstavnika UNDP i gospodin Radomir Nikolić, gradonačelnika grada Kragujevca koji su se obratili prisutnima i ukazali na značaj ove saradnje.

Svečanom potpisivanju memoranduma su prisustvovali i zamenik gradonačelnika Kragujevca Ivica Momčillović, pomoćnik gradonačelnika i energetski menadžer Ana Radojević, kao i Maja Matejić, portfolio menadžer za energetiku UNDP, članovi odeljenja za energetsku efikasnost Kragujevca i projektni tim UNDP.

Predmet Memoranduma je saradnja na između energetskog menadžera grada Kragujecvca, energetskih menadžera iz lokalnih javno komunalnih preduzeća i projektnog tima UNDP u vezi sa sledećim temama:

1. Razvoj naprednih funkcija ISEM-a koje se odnose na automatski prijem podataka.

2. Testiranje novih modula ISEM-a.

3. Obuka krajnjih korisnika ISEM-a u pojedinačnim objektima od javnog značaja, koji su u nadležnosti grada Kragujevca.

4. Izrada inventara kotlovskih postrojenja u objektima od javnog značaja, koji su u nadležnosti grada Kragujevca.

5. Učešće energetskog menadžera i relevantnih stručnjaka iz Kragujevca u aktivnostima  UNDP koje se odnose na informisanje i podizanje svesti o energetskoj efikasnosti i korišćenju obnovljivih izvora energije.

6. Učešće energetskog menadžera i relevantnih stručnjaka iz Kragujevca u aktivnostima inovacije znanja i razmene iskustava sa sličnim projektima koje UNDP sprovodi u svetu.


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016