SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Predstavljen program energetske efikasnosti grada Kragujevca od 2018. do 2020. godine


Objavljeno : 18.6.2018.

image

U sali Skupštine grada 13. juna 2018. godine predstavljen je Program energetske efikasnosti grada Kragujevca od 2018. do 2020. godine, koji je Skupština grada Kragujevca usvojila na sednici održanoj 27. aprila ove godine. Ovom prilikom uručeni su sertifikati polaznicima obuke za korišćenje Informacionog sistema za energetski menadžment (ISEM) koja je uz podršku UNDP-a organizovana u novembru prošle godine. Prezentaciji i dodeli sertifikata prisustvovali su Danilo Savić, član Gradskog veća za informacione i komunikacione tehnologije, elektronsku upravu i pametan grad, Ana Radojević, energetski menadžer grada Kragujevca, prof. dr Dušan Gordić, Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac, Dragan Urošević, ispred Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Aleksandar Macura, iz RES fondacije.

Grad Kragujevac, kao obveznik sistema energetskog menadžmenta, prednjači u ispunjavanju obaveza koje proističu iz Zakona o efikasnom korišćenju energije. To je prvi grad u Srbiji koji je imenovao energetskog menadžera, oformio kancelariju za energetski menadžment, napravio inventar javnih objekata i komunalnih usluga, uveo Informacioni sistem za energetski menadžment (ISEM), pripremio godišnji energetski bilans i izveštaj, pripremio i usvojio Program energetske efikasnosti u skladu sa metodologijom koju je preporučilo Ministarstvo rudarstva i energetike.

„Energetska efikasnost je jedan od naših strateških prioriteta i način da unapredimo kvalitet života naših građana. Danas, želimo još jednom da podsetimo na značaj domaćinskog ponašanja u našim javnim zgradama, kao i na značaj praćenja potrošnje energije i očuvanja resursa“ - kaže Ana Radojević.

Izrada Program energetske efikasnosti poverena je Fakultetu inženjerskih nauka iz Kragujevca. Dokument sadrži energetski bilans, bilans troškova za energiju na nivou grada, kao i predloge mera na osnovu kojih je moguće ostvariti uštede. Program sadrži energetske bilanse svih javnih zgrada, javnog osvetljenja i javnog transporta sa izračunatom ukupnom potrošnjom energije u fizičkim jedinicama kao i troškovima za energiju prikazanim u novčanim jedinicama. Dati su i svi troškovi za energente koji se direktno ili indirektno izdvajaju iz gradskog budžeta. Programom je obuhvaćeno oko 300 javnih zgrada, to su svi vrtići, škole, ustanove kulture, mesne zajednice, administrativne zgrade, sportski objekti, kao i predlozi mera na osnovu kojih će biti ostvarena ušteda od najmanje 1%. Nakon prezentacije, uručeni su sertifikati polaznicima obuke za korišćenje Informacionog sistema za energetski menadžment (ISEM) koju je pohađalo 70 polaznika, a u okviru projekta podrške uvođenju sistema energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

„Obuka se odnosila na unošenje računa za objekte koji su u nadležnosti grada, odnosno za koje grad plaća troškove potrošnje energenata i vode. Krajnji korisnici u objektima unose račune o potrošnji energije za svoj objekat u zajedničku bazu i na osnovu toga se kreiraju ukupne potrošnje koje korisnik i energetski menadžer grada Kragujevca može da prati i da analizira, a sve radi cilju postizanja ušteda“ rekao je Dragan Urošević iz programa UNDP koji je i uručio sertifikate polaznicima.


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016