SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Leskovac: obuka za korisnike ISEM-a u objektima od javnog značaja


Objavljeno : 2.7.2018.

image

U utorak i sredu, 26. i 27. juna 2018. u Mašinskoj školi „Rade Metalac“ u Leskovcu, održana je obuka za sve korisnike Informacionog sistema za energetski menadžment (ISEM) u objektima od javnog značaja koji su u nadležnosti grada Leskovca.

Grad Leskovac već godinu dana intenzivno sarađuje timom za energetiku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj koji sprovodi UNDP/GEF projekt „Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji”. Saradnja obuhvata tehničku pomoć za uvođenje sistema energetskog menadžmenta a u skladu sa odredbama Zakona o efikasnom korišćenju energije. Grad Leskovac je, među prvim velikim lokalnim samoupravama koje su otpočele sa uvođenjem sistema. Prošle godine imenovan je licencirani energetski menadžer i oformiljen je tim za energetski menadžment. Oni su godinu dana radili na uspostavljanju registra javnih objekata za koje grad snosi operativne troškove, odnosno troškove tekućeg i investicionog održavanja. Popisano je 255 objekata sa oko 660 mernih mesta i 440 trafo-stanica sa izvodima javnog svetljenja. U ISEM je uneto oko 11.200 računa za energiju, energente i vodu tako da je izrada energetskog bilansa za 2017. godinu pri kraju. Nakon izrade inventara objekata sledi obuka krajnjih korisnika na nivou objekata za unos podataka u ISEM a sa ciljem da se veliki posao unosa podataka delegira na što veći broj korisnika. Nakon obuke svi obučeni korisnici dobijaju parametre za pristup svojim objektima u ISEM0-u kao i setu analitičkih funkcija sistema koje će im omogućiti analizu unetih podataka i kreiranje različitih izveštaja, kako za svoje nadređene, tako i za energetskog menadžera grada Leskovca.

Tokom obuke, četrdeset i četiri korisnika iz osnovnih i srednjih škola, dečijih vrtića, gradskih uprava, javnih i komunalnih preduzeća, mesnih zajednica, kulturnih institucija sa teritorije grada Leskovca osposobljeni su za prikupljanje i unos podataka u Informacioni sistem za energetski menadžment (ISEM).

Polaznici obuke su lica koja su ispred korisnika budžeta grada Leskovca zaduženi za prikupljanje i unos podataka koji se odnose na potrošnju i troškove za energiju, energente i vodu u objektima za koje su imenovani. Ovo je jedanaesta po redu obuka za ovu kategoriju korisnika sistema.

Obuku su držali stručnjaci Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Obuku je otvorila za Jasmina Ranđelović, zamenica gradonačelnika Leskovca a prisutne su pozdravile Aleksandra Stojilković, energetski menadžer grada Leskovca i Maja Matejić, Portfolio menadžer za energetiku UNDP.


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016