SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Prezentacija energetskog bilansa grada Niša


Objavljeno : 4.7.2018.

image

U četvrtak 28. juna 2018. godine u Oficirskom domu u Nišu održana je prezentacija energetskog bilansa grada Niša za 2018. godinu. 

Grad Niš je među prvim lokalnim samoupravama koje su uvele sistem energetskog menadžmenta i otpočele aktivnosti propisane Zakonom o efikasnom korišćenju energije. Izrada energetskog bilansa objekata i komunalnih usluga u nadležnosti grada predstavlja podlogu za izradu godišnjeg izveštaja o potrošnji energije koji se dostavlja Ministarstvu rudarstva i energetike. S obzirom na veličinu grada i broj popisanih objekata i mernih mesta za koje su analizirane potrošnje i troškovi a energiju i vodu, grad Niš je u rekordnom roku završio obiman posao. Na ovaj način grad Niš će na vreme ispuniti važnu obavezu propisanu Zakonom o efikasnom korišćenju energije. 

Prezentaciji je prethodio sastanak između predstavnika grada Niša, Ministarstva rudarstva i energetike i UNDP u Gradskoj kući. Sastanku su prisustvovali zamenik gradonačelnika Niša, Miloš Banđur, načelnik gradske uprave, Branko Andrejević, Miloš Banjac , pomoćnik ministra rudarstva i energetike i portfolio menadžer za energetiku UNDP, Maja Matejić. Na sastanku je razmatrana dalja saradnja između grada Niša, Ministarstva rudarstva i energetike i UNDP/GEF Projekta na daljem razvoju Sistema energetskog menadžmenta u Nišu. Nakon sastanka učesnici su dali izjave prisutnim medijima u kojima su objasnili svrhu i cilj prezentacije.

Učesnicima skupa obratili su se predstavnici gradske uprave, Miloš Banđur zamenik gradonačelnika i Branko Arsenijević energetski menadžer kao i pomoćnik ministra rudarstva i energetike, Miloš Banjac i predstavnik UNDP, Maja Matejić.

Tokom prezentacije prikazani su dosadašnje rezultate u uvođenju sistema energetskog menadžmenta u Srbiji i Nišu, kao mogućnosti za uspostavljanje saradnje sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj radi pružanja tehničke pomoći za uvođenje sistema energetskog menadžmenta u lokalnim samoupravama.

Takođe, ovom prilikom su svečano uručeni sertifikati polaznicima obuke za korišćenje Informacionog sistema za energetski menadžment (ISEM), koja je za sedamdeset polaznika iz Niša održana uz pomoć UNDP u decembru 2017. godine.

Prezentaciji su pored polaznika obuke za korišćenje ISEM-a prisustvovali i energetski menadžeri iz ostalih lokalnih samouprava obveznika sistema energetskog menadžmenta. Nakon prezentacije razmenili su informacije i svoja dosadašnja iskustva u vezi sa korišćenjem ISEM-a, organizacijom prikupljanja podataka, izradom energetskog bilansa i godišnjeg izveštaja i ostalim značajnim pitanjima. 

 


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016