SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

U 24 opštine završene obuke za korisnike ISEM-a u objektima od javnog značaja


Objavljeno : 30.7.2018.

image

Tokom maja i juna 2018. godine održane su obuke za sve korisnike Informacionog sistema za energetski menadžment (ISEM) u objektima od javnog značaja koji su u nadležnosti lokalnih samouprava Aleksandrovac, Alibunar, Apatin, Bajina Bašta, Bečej, Gornji Milanovac, Ivanjica, Kladovo, Knjaževac, Lebane, Lučani, Petrovac na Mlavi, Priboj, Raška, Savski Venac, Senta, Surdulica, Svilajnac, Šid, Velika Plana, Veliko Gradište, Vladičin Han, Vlasotince, Vrnjačka Banja.

Ove opštine su u grupi od 29 lokalnih samouprava koje su u novembru 2017. godine koje su potpisale Memorandum o saradnji sa Programom Ujedinj cija za razvoj nakon što su izabrane na Javnom pozivu za podršku jedinicama lokalne samouprave u uvođenju sistema enih na energetskog menadžmenta i korišćenju lokalno raspoložive biomase koji je objavljen avgusta 2017. godine. Za preostale lokalne samouprave, kao i lokalne samouprave koje u međuvremenu zatraže podršku UNDP, obuke će biti organizovane na jesen.   

Predmet Javnog poziva je pružanje tehničke pomoći za:

1) Izradu godišnjeg izveštaja o ostvarivanju ciljeva uštede energije za JLS kao Obveznike sistema a u skladu sa „Pravilnikom o obrascu godišnjeg izveštaja o ostvarivanju ciljeva uštede energije“(„Službeni glasnik RS”, broj 32/16 od 30.3.2016. godine i stupio je na snagu 7.4.2016. godine) za 2016. i 2017. godinu; 

2) Izradu programa energetske efikasnosti za JLS (u daljem tekstu: Program) u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS”, broj 25/13) sa potprogramom analize raspoloživog potencijala i iskorišćenja biomase u energetske svrhe na teritoriji JLS;

3) Obuke korisnika u objektima od javnog značaja, koji su u nadležnosti JLS, za korišćenje i unos podataka u ISEM;

4) Izradu inventara kotlovskih postrojenja u objektima od javnog značaja, koji su u nadležnosti JLS;

5) Obuku o finansiranju projekata proizvodnje energije iz biomase na poljoprivrednim gazdinstvima (sa posebnim fokusom na mehanizme koji su definisani u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć za ruralni razvoj - IPARD program za 2014-2020);

6) Obuku o energetskim zasadima (lokalni potencijali i specifičnosti uzgajanja, načini korišćenja, podsticaji, preporuke proizvođačima i lokalnim samoupravama i dr.).

UNDP snosi troškove konsultanata koji su biti angažovani za izradu godišnjih izveštaja, izradu programa energetske efikasnosti, obuke korisnika i mentorskog rada sa korisnicima objekata od javnog značaja, koji su u nadležnosti JLS, za korišćenje i unos podataka u ISEM, izradu inventara kotlova, obuke o finansiranju projekata proizvodnje energije iz biomase na poljoprivrednim gazdinstvima i obuke o energetskim zasadima.

Obuke su se odvijale u grupama do deset polaznika. Tokom obuke, 290 korisnika iz osnovnih i srednjih škola, dečijih vrtića, gradskih uprava, javnih i komunalnih preduzeća, mesnih zajednica, kulturnih institucija sa teritorije navedenih opština osposobljeni su za prikupljanje i unos podataka u Informacioni sistem za energetski menadžment (ISEM).

Polaznici obuke su lica koja su ispred korisnika budžeta navedenih lokalnih samouprava zaduženi za prikupljanje i unos podataka koji se odnose na potrošnju i troškove za energiju, energente i vodu u objektima za koje su imenovani. 

Od oktobra 2017. godine do sada u 30 jedinica lokalnih samouprava (gradova i opština) sprovedene su ovakve obuke nakon čega je ukupno 460 polaznika osposobljeno za unos podataka u ISEM.


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016