SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Ministarstvo rudarstva i energetike

Ministarstvo rudarstva i energetike obavlјa poslove državne uprave koji se odnose na rudarstvo, energetiku i razvoj prirodnih resursa. U okviru svake od ovih oblasti i njihovih specifičnih resursa, ministarstvo se bavi strategijom i politikom razvoja, istraživanjima u vezi sa održivim korišćenjem i eksploatacijom resursa, bezbednošću, inspekcijskim nadzorom i drugim poslovima određenim zakonom.

Ministarstvo rudarstva i energetike sadrži sledeće sektore:

Kao organ državne uprave koje se, pored mineralnih sirovina, naftnih i gasnih resursa, itd. bavi i energetskom efikasnošću, obnovljivim izvorima energije, klimatskim promenama u oblasti energetike, zaštitom životne sredine i koordiniranjem poslova u vezi sa investicijama u energetiku, Ministarstvo rudarstva i energetike predstavlja vodećeg partnera u realizaciji projekta “Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji”.

Ministarstvo rudarstva i energetike učestvuje u radu projekta kroz učešće u Projektnom odboru i rad Jedinice za podršku projektima korišćenja biomase (JPP). Ova jedinica, formirana u okviru ovog ministarstva, nastaviće sa radom i nakon realizacije investicija kroz ovaj projekat, i predstavljati organ koji će se dalje baviti kanalisanjem investicija u projekte upotrebe energije iz biomase u Srbiji.


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016