SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Jedinica za podršku projektu

  1. Dr Miloš Banjac

Pomoćnik Ministra rudarstva i energetike

Nacionalni direktor projekta

Rukovodilac Jedinice

  1. Antonela Solujić

Šef Odseka za unapređenje energetske efikasnosti

Ministarstvo rudarstva i energetike

Zamenik rukovodioca Jedinice

  1. Vesna Rodić

Rukovodilac Grupe za sistem energetskog menadžmenta

Odsek za unapređenje energetske efikasnosti

Ministarstvo rudarstva i energetike

  1. Aleksandar Puljević

Samostalni savetnik u Odseku za unapređenje energetske efikasnosti

Ministarstvo rudarstva i energetike

  1. Slađana Vukmirica

Rukovodilac Grupe za sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata koji se finansiraju iz fondova EU u oblasti energetike i životne sredine

Ministarstvo rudarstva i energetike

  1. Rada Dejanović

Samostalni savetnik u Odeljenju za materijalno-finansijske poslove

Sekretarijat Ministarstva rudarstva i energetike

  1. Dejan Kocić

Rukovodilac Grupe za praćenje i usklađivanje rada i saradnju sa drugim organima

Sekretarijat Ministarstva rudarstva i energetike

     

image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016