SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Energetska efikasnost javnih objekata u opštinama

Jedinice lokalne samouprave koje su imenovale energetske menadžere u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije

Regionalna promocija sistema energetskog menadžmenta
image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016