SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

UNDP projektni tim

Maja Matejić
Portfolio menadžer za energetiku i menadžer projekta
Program Ujedinjenih nacija za razvoj
E-mail: maja.matejic@undp.org

Dragan Urošević
Koordinator projekta
Program Ujedinjenih nacija za razvoj
E-mail: dragan.urosevic@undp.org

Lazar Divljak
Koordinator projekta
Program Ujedinjenih nacija za razvoj
E-mail: lazar.divljak@undp.org

Nataša Čakarmiš
Viši asistent na projektu
Program Ujedinjenih nacija za razvoj
E-mail: natasa.cakarmis@undp.org

Miloš Krivokuća
ICT podrška
Program Ujedinjenih nacija za razvoj
E-mail: milos.krivokuca@undp.org

Biljana Mlinar
Pravnik u Informacionom centru za energetski menadžment
Program Ujedinjenih nacija za razvoj/Ministarstvo rudarstva i energetike
E-mail: biljana.mlinar@mre.gov.rs, sem@mre.gov.rs

Srđan Kostić
Stručni saradnik u Informacionom centru za energetski menadžment
Program Ujedinjenih nacija za razvoj/Ministarstvo rudarstva i energetike
E-mail: srdjan.kostic@mre.gov.rs, sem@mre.gov.rs

Anđela Mijović
Asistent u Informativnom centru za energetski menadžment
Program Ujedinjenih nacija za razvoj
Tel: +381 11 36 04 489
E-mail: sem@mre.gov.rs, isem@undp.org.rs

Stanislava Milošević
Asistent u Informativnom centru za energetski menadžment
Program Ujedinjenih nacija za razvoj
Tel: +381 11 36 04 489
E-mail: sem@mre.gov.rs, isem@undp.org.rs

Marija Bašić
Asistent u Informativnom centru za energetski menadžment
Program Ujedinjenih nacija za razvoj
Tel: +381 11 36 04 489
E-mail: sem@mre.gov.rs, isem@undp.org.rs

Nemanja Jovanović
Asistent u Informativnom centru za energetski menadžment
Program Ujedinjenih nacija za razvoj
Tel: +381 11 36 04 489
E-mail: sem@mre.gov.rs, isem@undp.org.rs

Aleksandar Davidović
Asistent u Informativnom centru za energetski menadžment
Program Ujedinjenih nacija za razvoj
Tel: +381 11 36 04 489
E-mail: sem@mre.gov.rs, isem@undp.org.rs

Saška Mijović
Asistent u Informativnom centru za energetski menadžment
Program Ujedinjenih nacija za razvoj
Tel: +381 11 36 04 489
E-mail: sem@mre.gov.rs, isem@undp.org.rs

Isidora Matić
Asistent u Informativnom centru za energetski menadžment
Program Ujedinjenih nacija za razvoj
Tel: +381 11 36 04 489
E-mail: sem@mre.gov.rs, isem@undp.org.rs

Nevena Dobrić
Asistent u Informativnom centru za energetski menadžment
Program Ujedinjenih nacija za razvoj
Tel: +381 11 36 04 489
E-mail: sem@mre.gov.rs, isem@undp.org.rs

Vasilija Vulević
Asistent u Informativnom centru za energetski menadžment
Program Ujedinjenih nacija za razvoj
Tel: +381 11 36 04 489
E-mail: sem@mre.gov.rs, isem@undp.org.rs

Marko Marinković
Asistent u Informativnom centru za energetski menadžment
Program Ujedinjenih nacija za razvoj
Tel: +381 11 36 04 489
E-mail: sem@mre.gov.rs, isem@undp.org.rs

Marija Kuburić
Asistent u Informativnom centru za energetski menadžment
Program Ujedinjenih nacija za razvoj
Tel: +381 11 36 04 489
E-mail: sem@mre.gov.rs, isem@undp.org.rs

Jovana Kovačević
Asistent u Informativnom centru za energetski menadžment
Program Ujedinjenih nacija za razvoj
Tel: +381 11 36 04 489
E-mail: sem@mre.gov.rs, isem@undp.org.rs

Marija Veselinović
Asistent u Informativnom centru za energetski menadžment
Program Ujedinjenih nacija za razvoj
Tel: +381 11 36 04 489
E-mail: sem@mre.gov.rs, isem@undp.org.rs

Ognjen Matić
Asistent u Informativnom centru za energetski menadžment
Program Ujedinjenih nacija za razvoj
Tel: +381 11 36 04 489
E-mail: sem@mre.gov.rs, isem@undp.org.rs

Marija Orlović
Asistent u Informativnom centru za energetski menadžment
Program Ujedinjenih nacija za razvoj
Tel: +381 11 36 04 489
E-mail: sem@mre.gov.rs, isem@undp.org.rs

Milena Radovanović
Asistent u Informativnom centru za energetski menadžment
Program Ujedinjenih nacija za razvoj
Tel: +381 11 36 04 489
E-mail: sem@mre.gov.rs, isem@undp.org.rs

Teodora Savanović
Asistent u Informativnom centru za energetski menadžment
Program Ujedinjenih nacija za razvoj
Tel: +381 11 36 04 489
E-mail: sem@mre.gov.rs, isem@undp.org.rs

Andrej Črnila
Asistent u Informativnom centru za energetski menadžment
Program Ujedinjenih nacija za razvoj
Tel: +381 11 36 04 489
E-mail: sem@mre.gov.rs, isem@undp.org.rs

Stefan Milanović
Asistent u Informativnom centru za energetski menadžment
Program Ujedinjenih nacija za razvoj
Tel: +381 11 36 04 489
E-mail: sem@mre.gov.rs, isem@undp.org.rs

Filip Karadžić
Asistent u Informativnom centru za energetski menadžment
Program Ujedinjenih nacija za razvoj
Tel: +381 11 36 04 489
E-mail: sem@mre.gov.rs, isem@undp.org.rs

Milan Šarac
Asistent u Informativnom centru za energetski menadžment
Program Ujedinjenih nacija za razvoj
Tel: +381 11 36 04 489
E-mail: sem@mre.gov.rs, isem@undp.org.rs

Jovan Mijatović
Asistent u Informativnom centru za energetski menadžment
Program Ujedinjenih nacija za razvoj
Tel: +381 11 36 04 489
E-mail: sem@mre.gov.rs, isem@undp.org.rs

Nevena Petrov
Asistent u Informativnom centru za energetski menadžment
Program Ujedinjenih nacija za razvoj
Tel: +381 11 36 04 489
E-mail: sem@mre.gov.rs, isem@undp.org.rs

Aleksa Rančić
Asistent u Informativnom centru za energetski menadžment
Program Ujedinjenih nacija za razvoj
Tel: +381 11 36 04 489
E-mail: sem@mre.gov.rs, isem@undp.org.rs


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016