SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U OPŠTINAMA

Nacionalni direktor projekta

Direktor

PhD Miloš Banjac, Nacionalni direktor projekta, predsedavajući Projektnog odbora
Pomoćnik ministra
Ministarstvo rudarstva i energetike, Sektor za energetsku efikasnost i obnovlјive izvore energije


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016